นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_april56 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"april56.JPG","created_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 24-26 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_file_size":56610,"modified_at":"2013/06/03 19:03:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40338,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_24_26 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"24_26.jpg","created_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","asset_updated_at":"2013/06/03 19:02:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e14\u0e47\u0e08\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e38\u0e48\u0e2b\u0e31\u0e27 6-8 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2556","asset_file_size":345033,"modified_at":"2013/06/03 19:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40337,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_16603 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"16603.jpg","created_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 15:37:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":84548,"modified_at":"2013/06/02 15:37:39 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40296,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0739_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0739_resize.JPG","created_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:24:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":35357,"modified_at":"2013/06/02 10:24:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40295,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0726_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0726_resize.JPG","created_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:23:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":54299,"modified_at":"2013/06/02 10:23:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40294,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0725_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0725_resize.JPG","created_at":"2013/06/02 10:22:51 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:22:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":56004,"modified_at":"2013/06/02 10:22:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40293,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0723_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0723_resize.JPG","created_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":50524,"modified_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40292,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0718_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0718_resize.JPG","created_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":60450,"modified_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40291,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_img_0717_resize {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"IMG_0717_resize.JPG","created_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"team excellence","asset_file_size":54587,"modified_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40290,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: