นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_down6 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","id":41331,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"down6.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":71387}
  • Small_down5 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","id":41330,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"down5.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":87708}
  • Small_down4 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","id":41329,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"down4.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":73687}
  • Small_down3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","id":41328,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"down3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":74759}
  • Small_down2 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","id":41327,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"down2.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":85752}
  • Small_down1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","id":41326,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"down1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":74488}
  • Small_medicine_ruin3 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","id":41277,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"medicine_ruin3.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_file_size":99608}
  • Small_medicine_ruin {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:33 +0700","id":41276,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"medicine_ruin.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/09 17:46:34 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_file_size":97474}
  • Small_medicine_ruin1 {"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","id":41275,"media_folder_id":1173,"commentable":true,"asset_file_name":"medicine_ruin1.jpg","member_only_commentable":false,"updated_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","deleted_at":null,"created_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_readable":false,"modified_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_file_size":78497}
ขนาดย่อ: