นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_medicine_ruin3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","asset_file_name":"medicine_ruin3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99608,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_medicine_ruin {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:33 +0700","asset_file_name":"medicine_ruin.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41276,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97474,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/09 17:46:34 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:46:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_medicine_ruin1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","asset_file_name":"medicine_ruin1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41275,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78497,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/09 17:45:57 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:46:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_heading {"member_only_commentable":false,"description":"hatyainaturerun2013","asset_updated_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","asset_file_name":"heading.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32499,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/08 18:16:05 +0700","modified_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 18:16:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_naturerun2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","asset_file_name":"naturerun2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84916,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/08 17:55:32 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:55:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_naturerun1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2013/07/08 17:53:03 +0700","asset_file_name":"naturerun1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41247,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":115157,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/08 17:53:04 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:53:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_femaletshirt2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e0d\u0e34\u0e07\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","asset_file_name":"femaletshirt2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41246,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34906,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/08 17:52:14 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:52:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_mailtshirt2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","asset_file_name":"mailtshirt2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41245,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33725,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/08 17:51:26 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:51:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_natureruntshirt2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352556","asset_updated_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","asset_file_name":"natureruntshirt2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41244,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26435,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/08 17:50:19 +0700","modified_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/08 17:50:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: