นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_panya1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"panya1.jpg","created_at":"2013/07/04 17:18:34 +0700","asset_updated_at":"2013/07/04 17:18:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/04 17:18:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29","asset_file_size":108578,"modified_at":"2013/07/04 17:18:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41170,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cigarettepage4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarettepage4.jpg","created_at":"2013/06/22 17:02:38 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:02:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:02:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qw","asset_file_size":72181,"modified_at":"2013/06/22 17:02:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40809,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cigarettepage3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarettepage3.jpg","created_at":"2013/06/22 17:02:10 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:02:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:02:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qw","asset_file_size":91821,"modified_at":"2013/06/22 17:02:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40808,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cigarettepage2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarettepage2.jpg","created_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a,psu.qwl","asset_file_size":90743,"modified_at":"2013/06/22 17:01:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40807,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_cigarette {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cigarette.jpg","created_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","asset_updated_at":"2013/06/22 17:01:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e07\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e1a\u0e38\u0e2b\u0e23\u0e35\u0e48\u0e42\u0e25\u0e01,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07,\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a","asset_file_size":48902,"modified_at":"2013/06/22 17:01:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40806,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_safty3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safty3.jpg","created_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","asset_updated_at":"2013/06/20 13:41:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":41825,"modified_at":"2013/06/20 13:41:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40775,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_safty2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safty2.jpg","created_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":36417,"modified_at":"2013/06/20 13:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40774,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_safty1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"safty1.jpg","created_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","asset_updated_at":"2013/06/20 13:40:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21,\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32,\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e22\u0e31\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":31255,"modified_at":"2013/06/20 13:40:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40773,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_apinya {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"apinya.JPG","created_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","asset_updated_at":"2013/06/18 17:30:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e20\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32 \u0e1a\u0e38\u0e0d\u0e0d\u0e30\u0e22\u0e39\u0e27\u0e30","asset_file_size":47836,"modified_at":"2013/06/18 17:30:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":40745,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: