นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_dsc_0776 {"asset_file_name":"DSC_0776.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":84445,"id":41340,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0585 {"asset_file_name":"DSC_0585.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":94107,"id":41339,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0717 {"asset_file_name":"DSC_0717.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71078,"id":41338,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0760 {"asset_file_name":"DSC_0760.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e16\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":83294,"id":41337,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0608 {"asset_file_name":"DSC_0608.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76175,"id":41336,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0733 {"asset_file_name":"DSC_0733.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69228,"id":41335,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0725 {"asset_file_name":"DSC_0725.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":65322,"id":41334,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_down8 {"asset_file_name":"down8.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":72848,"id":41333,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_down7 {"asset_file_name":"down7.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","updated_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":78501,"id":41332,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: