นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_0607 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","asset_file_name":"DSC_0607.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41343,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73038,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0783 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","asset_file_name":"DSC_0783.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41342,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69477,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0784 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","asset_file_name":"DSC_0784.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41341,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76573,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0776 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","asset_file_name":"DSC_0776.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41340,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84445,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0585 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","asset_file_name":"DSC_0585.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41339,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94107,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0717 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","asset_file_name":"DSC_0717.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41338,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71078,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0760 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e16\u0e23\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","asset_file_name":"DSC_0760.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41337,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83294,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:12:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0608 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_file_name":"DSC_0608.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41336,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76175,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0733 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_file_name":"DSC_0733.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41335,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69228,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: