นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_old2 {"asset_file_name":"old2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":59778,"id":41374,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_old1 {"asset_file_name":"old1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69448,"id":41371,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_blind2 {"asset_file_name":"blind2.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":75130,"id":41370,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_blind1 {"asset_file_name":"blind1.jpg","visibility":2,"modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73128,"id":41369,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0777 {"asset_file_name":"DSC_0777.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":71790,"id":41345,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0786 {"asset_file_name":"DSC_0786.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":70934,"id":41344,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0607 {"asset_file_name":"DSC_0607.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":73038,"id":41343,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0783 {"asset_file_name":"DSC_0783.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":69477,"id":41342,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
  • Small_dsc_0784 {"asset_file_name":"DSC_0784.JPG","visibility":2,"modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":76573,"id":41341,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: