นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_down8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_file_name":"down8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41333,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72848,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_file_name":"down7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41332,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78501,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_file_name":"down6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41331,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71387,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_file_name":"down5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41330,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87708,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_file_name":"down4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41329,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73687,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_file_name":"down3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41328,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74759,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","asset_file_name":"down2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41327,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85752,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:41:35 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:41:38 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_down1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","asset_file_name":"down1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41326,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":74488,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 19:40:54 +0700","modified_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:40:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_medicine_ruin3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a \u0e21.\u0e2d.\u0e17\u0e33\u0e25\u0e32\u0e22\u0e22\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e2d","asset_updated_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","asset_file_name":"medicine_ruin3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41277,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":99608,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/09 17:46:59 +0700","modified_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/09 17:47:03 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: