นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_blind_7_2013_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41557,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72754,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind_7_2013_6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41556,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69723,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind_7_2013_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41555,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103503,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_old2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_file_name":"old2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59778,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_old1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_file_name":"old1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69448,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_file_name":"blind2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41370,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75130,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_file_name":"blind1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41369,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73128,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0777 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","asset_file_name":"DSC_0777.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41345,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71790,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dsc_0786 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","asset_file_name":"DSC_0786.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41344,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70934,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: