นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_sabayoy6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:07:48 +0700","asset_file_name":"sabayoy6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41690,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83875,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:07:48 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:07:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:07:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:05:20 +0700","asset_file_name":"sabayoy5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41688,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83875,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:05:20 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:05:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:05:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","asset_file_name":"sabayoy4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41687,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69805,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:04:57 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:04:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","asset_file_name":"sabayoy3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41686,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79035,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:03:50 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","asset_file_name":"sabayoy2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41685,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":70755,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:02:59 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:03:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","asset_file_name":"sabayoy1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41684,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88148,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:02:08 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:02:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind_7_2013_7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41560,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":56491,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:15:54 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind_7_2013_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","asset_file_name":"blind_7_2013_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41559,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81879,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_blind__7_2013_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_file_name":"blind__7_2013_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41558,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69259,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","modified_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: