นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_buddha_teeth {"modified_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","id":28228,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"buddha_teeth.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:37:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2011/05/12 10:34:15 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:37:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136074}
  • Small_psu_222 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","id":28227,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_222.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3219","created_at":"2011/05/12 09:59:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47974}
  • Small_psu_093 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","id":28226,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_093.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3218","created_at":"2011/05/12 09:58:38 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60404}
  • Small_psu_038 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","id":28225,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_038.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3217","created_at":"2011/05/12 09:54:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34196}
  • Small_psu_032 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","id":28224,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_032.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3216","created_at":"2011/05/12 09:53:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52320}
  • Small_psu_025 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","id":28223,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_025.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3215\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:52:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":53165}
  • Small_psu_021 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","id":28222,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_021.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3212","created_at":"2011/05/12 09:44:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52695}
  • Small_psu_010 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28221,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_010.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3211","created_at":"2011/05/12 09:43:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":68590}
  • Small_psu_008 {"modified_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","id":28220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_008.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u003Cp\u003E\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e3210\u003C/p\u003E","created_at":"2011/05/12 09:41:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:18 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61239}
ขนาดย่อ: