นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_dsc_0608 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0608.JPG","created_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:11:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":76175,"modified_at":"2013/07/13 20:11:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41336,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_0733 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0733.JPG","created_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:10:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e04\u0e23\u0e38\u0e22\u0e14\u0e38\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e01\u0e34\u0e15\u0e15\u0e34\u0e21\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":69228,"modified_at":"2013/07/13 20:10:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41335,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dsc_0725 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSC_0725.JPG","created_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:09:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e1b\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","asset_file_size":65322,"modified_at":"2013/07/13 20:09:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41334,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_down8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down8.jpg","created_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":72848,"modified_at":"2013/07/13 19:45:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41333,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_down7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down7.jpg","created_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:45:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":78501,"modified_at":"2013/07/13 19:45:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41332,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_down6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down6.jpg","created_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":71387,"modified_at":"2013/07/13 19:44:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41331,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_down5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down5.jpg","created_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":87708,"modified_at":"2013/07/13 19:43:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41330,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_down4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down4.jpg","created_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":73687,"modified_at":"2013/07/13 19:43:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41329,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_down3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"down3.jpg","created_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 19:42:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01\u0e1e\u0e34\u0e40\u0e28\u0e29,\u0e42\u0e23\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32,psu.qwl.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":74759,"modified_at":"2013/07/13 19:42:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41328,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: