นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_sirichet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","asset_file_name":"sirichet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27712,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","modified_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sirichet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:36:07 +0700","asset_file_name":"sirichet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41778,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77068,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:36:07 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:36:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:36:15 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sirichet1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:33:15 +0700","asset_file_name":"sirichet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41777,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72882,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:33:15 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:33:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:33:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 17:37:26 +0700","asset_file_name":"sabayoy11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41704,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":60401,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 17:37:26 +0700","modified_at":"2013/07/28 17:37:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 17:37:29 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 17:30:17 +0700","asset_file_name":"sabayoy10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41703,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76906,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 17:30:17 +0700","modified_at":"2013/07/28 17:30:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 17:30:21 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 17:29:59 +0700","asset_file_name":"sabayoy9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41702,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75605,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 17:29:59 +0700","modified_at":"2013/07/28 17:30:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 17:30:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy0 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:30:06 +0700","asset_file_name":"sabayoy0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41693,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54926,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:30:06 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:30:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:30:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:25:54 +0700","asset_file_name":"sabayy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41692,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54927,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:25:54 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:25:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:25:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sabayoy7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,psu.qwl","asset_updated_at":"2013/07/28 16:08:52 +0700","asset_file_name":"sabayoy7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41691,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79170,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/07/28 16:08:52 +0700","modified_at":"2013/07/28 16:08:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/28 16:08:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: