นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_blind_7_2013_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_5.jpg","created_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:15:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":81879,"modified_at":"2013/07/22 19:15:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41559,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blind__7_2013_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind__7_2013_4.jpg","created_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":69259,"modified_at":"2013/07/22 19:14:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41558,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blind_7_2013_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_3.jpg","created_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:14:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":72754,"modified_at":"2013/07/22 19:14:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41557,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blind_7_2013_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_6.jpg","created_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":69723,"modified_at":"2013/07/22 19:14:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41556,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blind_7_2013_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind_7_2013_2.jpg","created_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_updated_at":"2013/07/22 19:13:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","asset_file_size":103503,"modified_at":"2013/07/22 19:13:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41555,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_old2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"old2.jpg","created_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:15:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_file_size":59778,"modified_at":"2013/07/15 16:15:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41374,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_old1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"old1.jpg","created_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:13:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e19\u0e0a\u0e23\u0e32","asset_file_size":69448,"modified_at":"2013/07/15 16:13:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41371,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blind2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind2.jpg","created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_file_size":75130,"modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41370,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_blind1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"blind1.jpg","created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","asset_file_size":73128,"modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41369,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: