นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sorsor1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","asset_file_name":"sorsor1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87175,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_center {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","asset_file_name":"center.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":59861,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","modified_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_meetsirichet6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","asset_file_name":"meetsirichet6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41807,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61736,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_meetsirichet5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","asset_file_name":"meetsirichet5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41806,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46927,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_meetsirichet4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","asset_file_name":"meetsirichet4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41805,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41159,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_meetsitchet2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","asset_file_name":"meetsitchet2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41804,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":58155,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_meetsirichet1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:16 +0700","asset_file_name":"meetsirichet1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41803,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69903,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 18:33:16 +0700","modified_at":"2013/08/01 18:33:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_kittipot {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23,\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:57 +0700","asset_file_name":"kittipot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41780,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27984,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:58 +0700","modified_at":"2013/08/01 11:38:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 11:38:04 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sirichet {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e38\u0e02,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","asset_file_name":"sirichet.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41779,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27712,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/01 11:37:10 +0700","modified_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:12:58 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: