นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_liberalart19april2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/23 15:26:56 +0700","updated_at":"2019/04/23 15:27:00 +0700","created_at":"2019/04/23 15:26:56 +0700","asset_file_name":"liberalart19april2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62863,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e232562","modified_at":"2019/04/23 15:27:00 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":191397,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_exellent_center_3_18april2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","updated_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","created_at":"2019/04/22 14:12:09 +0700","asset_file_name":"exellent_center_3_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62862,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","modified_at":"2019/04/22 14:12:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":133024,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_exellent_center4_19april2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/22 14:10:20 +0700","updated_at":"2019/04/22 14:10:23 +0700","created_at":"2019/04/22 14:09:17 +0700","asset_file_name":"exellent_center4_19april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62861,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28","modified_at":"2019/04/22 14:10:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":69921,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_exellent_center2_18april2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/22 14:08:39 +0700","updated_at":"2019/04/22 14:08:41 +0700","created_at":"2019/04/22 14:08:39 +0700","asset_file_name":"exellent_center2_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62860,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28","modified_at":"2019/04/22 14:08:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180463,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_exellent_center1_18april2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/22 14:07:51 +0700","updated_at":"2019/04/22 14:07:55 +0700","created_at":"2019/04/22 14:07:52 +0700","asset_file_name":"exellent_center1_18april2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62859,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e27. \u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d 8 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e23\u0e31\u0e10 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28 ","modified_at":"2019/04/22 14:07:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":146092,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_before {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 16:53:41 +0700","updated_at":"2019/04/04 16:53:45 +0700","created_at":"2019/04/04 16:53:41 +0700","asset_file_name":"before.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62837,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33","modified_at":"2019/04/04 16:53:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1538,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1saraban_after3apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 14:41:33 +0700","updated_at":"2019/04/04 14:41:35 +0700","created_at":"2019/04/04 14:41:33 +0700","asset_file_name":"1saraban_after3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62836,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33","modified_at":"2019/04/04 14:41:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":110138,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_1saraban_before3apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 14:40:46 +0700","updated_at":"2019/04/04 14:40:49 +0700","created_at":"2019/04/04 14:40:46 +0700","asset_file_name":"1saraban_before3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62835,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","modified_at":"2019/04/04 14:40:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":116368,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mooniti_after_apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:29:35 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:29:37 +0700","created_at":"2019/04/04 11:29:35 +0700","asset_file_name":"mooniti_after_apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62834,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","modified_at":"2019/04/04 11:29:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":104860,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pr_apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:16:09 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:16:14 +0700","created_at":"2019/04/04 11:16:09 +0700","asset_file_name":"pr_apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62833,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","modified_at":"2019/04/04 11:16:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107696,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_logo5s {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/12/24 09:44:10 +0700","updated_at":"2019/12/24 09:44:12 +0700","created_at":"2019/04/04 11:12:47 +0700","asset_file_name":"logo5s.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62832,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e42\u0e25\u0e42\u0e015\u0e2a.\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","modified_at":"2019/12/24 09:44:12 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12725,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mooniti_before_apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:11:50 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:11:51 +0700","created_at":"2019/04/04 11:11:50 +0700","asset_file_name":"mooniti_before_apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62831,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21\u0e39\u0e25\u0e19\u0e34\u0e18\u0e34\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e335\u0e2a_\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","modified_at":"2019/04/04 11:11:51 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":114780,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prasarn {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:10:48 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:10:50 +0700","created_at":"2019/04/04 11:10:48 +0700","asset_file_name":"prasarn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62830,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e195 \u0e2a.\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e19 2562","modified_at":"2019/04/04 11:10:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":245054,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_secretary {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:09:55 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:09:59 +0700","created_at":"2019/04/04 11:09:55 +0700","asset_file_name":"secretary.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62829,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e20\u0e32\u0e1e5\u0e2a \u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e02\u0e32\u0e19\u0e38\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","modified_at":"2019/04/04 11:09:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":158884,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_saraban_afer3apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:09:00 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:09:02 +0700","created_at":"2019/04/04 11:09:00 +0700","asset_file_name":"saraban_afer3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62828,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","modified_at":"2019/04/04 11:09:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":144289,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_saraban_after3apr2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 11:07:27 +0700","updated_at":"2019/04/04 11:07:31 +0700","created_at":"2019/04/04 11:07:27 +0700","asset_file_name":"saraban_after3apr2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62827,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e13\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","modified_at":"2019/04/04 11:07:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":148765,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_meeting_after {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 10:41:20 +0700","updated_at":"2019/04/04 10:41:26 +0700","created_at":"2019/04/04 10:41:20 +0700","asset_file_name":"meeting_after.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62826,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e33\u0e40\u0e21\u0e29\u0e32\u0e22\u0e192562","modified_at":"2019/04/04 10:41:26 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":107151,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_meeting_before {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/04/04 10:39:13 +0700","updated_at":"2019/04/04 10:39:14 +0700","created_at":"2019/04/04 10:39:13 +0700","asset_file_name":"meeting_before.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62825,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e33","modified_at":"2019/04/04 10:39:14 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":133694,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_green_u_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 15:07:57 +0700","updated_at":"2019/03/27 15:08:02 +0700","created_at":"2019/03/27 15:07:57 +0700","asset_file_name":"green_u_march2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62824,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","modified_at":"2019/03/27 15:08:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":118198,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_green_u_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 15:07:13 +0700","updated_at":"2019/03/27 15:07:16 +0700","created_at":"2019/03/27 15:07:13 +0700","asset_file_name":"green_u_march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62823,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e16\u0e38\u0e07\u0e1c\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e13\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e25\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e01","modified_at":"2019/03/27 15:07:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121115,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thaiflighttraining_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:16:04 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:16:10 +0700","created_at":"2019/03/27 10:16:04 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62822,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:16:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":254884,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_nonlachat {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","created_at":"2019/03/27 10:13:31 +0700","asset_file_name":"nonlachat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62821,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c\u0e25\u0e09\u0e31\u0e15\u0e23 \u0e27\u0e35\u0e23\u0e32\u0e19\u0e38\u0e27\u0e31\u0e15\u0e15\u0e34\u0e4c ","modified_at":"2019/03/27 10:13:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":221047,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_banthita {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:12:22 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","created_at":"2019/03/27 10:11:19 +0700","asset_file_name":"banthita.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62820,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:12:27 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":220585,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thaiflighttraining_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","created_at":"2019/03/27 10:10:41 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62819,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:10:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":206167,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thaiflighttraining_march2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","updated_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","created_at":"2019/03/27 10:10:06 +0700","asset_file_name":"thaiflighttraining_march2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62818,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e34\u0e19","modified_at":"2019/03/27 10:10:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":223819,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: