นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sorsor4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor4.jpg","created_at":"2013/08/08 17:56:39 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:56:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:56:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":93050,"modified_at":"2013/08/08 17:56:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41951,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sorsor3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor3.jpg","created_at":"2013/08/08 17:56:09 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:56:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:56:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":85997,"modified_at":"2013/08/08 17:56:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41950,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sorsor2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor2.jpg","created_at":"2013/08/08 17:55:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:55:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:55:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":87177,"modified_at":"2013/08/08 17:55:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41949,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sorsor1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sorsor1.jpg","created_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":87175,"modified_at":"2013/08/08 17:54:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41948,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_center {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"center.jpg","created_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 17:54:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e2a\u0e2a.,psu.qwl,\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21 17 \u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":59861,"modified_at":"2013/08/08 17:54:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41947,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meetsirichet6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetsirichet6.jpg","created_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":61736,"modified_at":"2013/08/01 18:34:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41807,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meetsirichet5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetsirichet5.jpg","created_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":46927,"modified_at":"2013/08/01 18:34:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41806,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meetsirichet4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetsirichet4.jpg","created_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","asset_updated_at":"2013/08/01 18:34:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":41159,"modified_at":"2013/08/01 18:34:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41805,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_meetsitchet2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meetsitchet2.jpg","created_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","asset_updated_at":"2013/08/01 18:33:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":58155,"modified_at":"2013/08/01 18:33:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41804,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: