นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hero3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","asset_file_name":"hero3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79043,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:57:33 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:57:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hero5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","asset_file_name":"hero5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94623,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:47:52 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hero4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","asset_file_name":"hero4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57929,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:47:32 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:37 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hero2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","asset_file_name":"hero2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81361,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:46:59 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:47:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hero1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","asset_file_name":"hero1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83009,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:46:21 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:46:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hero {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","asset_file_name":"hero.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108790,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/14 18:45:40 +0700","modified_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/14 18:45:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_porntaee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_file_name":"porntaee5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":39719,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","modified_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_porntawee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_file_name":"porntawee5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":19829,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","modified_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_porntaee4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_updated_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_file_name":"porntaee4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":41982,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":103834,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","modified_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: