นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_porntaee5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntaee5.JPG","created_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 19:03:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":39719,"modified_at":"2013/08/09 19:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41984,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porntawee5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee5.jpg","created_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 19:02:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":19829,"modified_at":"2013/08/09 19:02:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41983,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porntaee4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntaee4.JPG","created_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:56:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":103834,"modified_at":"2013/08/09 18:56:06 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41982,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porntawee3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee3.jpg","created_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:55:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":36242,"modified_at":"2013/08/09 18:55:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41981,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porntawee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee.JPG","created_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:51:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":856294,"modified_at":"2013/08/09 18:51:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41980,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_porntawee1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"porntawee1.JPG","created_at":"2013/08/09 18:50:31 +0700","asset_updated_at":"2013/08/09 18:50:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/09 18:50:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e17\u0e27\u0e35 \u0e08\u0e31\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e35\u0e17\u0e2d\u0e07","asset_file_size":879937,"modified_at":"2013/08/09 18:50:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41979,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sirichetsank {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sirichetsank.jpg","created_at":"2013/08/08 18:21:18 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 18:21:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:21:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e34\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0a\u0e29\u0e10\u0e4c \u0e2a\u0e31\u0e07\u0e02\u0e30\u0e21\u0e32\u0e19,psu.qwl,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d,\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e01\u0e23,\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_file_size":42263,"modified_at":"2013/08/08 18:21:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41954,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_kitsada {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kitsada.jpg","created_at":"2013/08/08 18:11:21 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 18:11:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/08 18:11:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e24\u0e29\u0e14\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e35\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e31\u0e0a\u0e15\u0e4c","asset_file_size":41953,"modified_at":"2013/08/08 18:11:23 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41953,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pichit2017 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pichit2017.jpg","created_at":"2013/08/08 18:10:32 +0700","asset_updated_at":"2013/08/08 18:10:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/11/21 15:43:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e07\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32","asset_file_size":87843,"modified_at":"2017/11/21 15:43:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":41952,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: