นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_serbsak2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_updated_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_file_name":"serbsak2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32103,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hapex2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_file_name":"hapex2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92983,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hapex1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_file_name":"hapex1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91383,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","modified_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_hatyainaturerun2013_5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_file_name":"hatyainaturerun2013_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42143,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85399,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_naturerun2013_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_file_name":"naturerun2013_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42142,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71026,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_naturerun2013_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_file_name":"naturerun2013_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42141,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101506,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_naturerun2013_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","asset_file_name":"naturerun2013_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42140,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108472,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:41:04 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nature_run2013 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_updated_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","asset_file_name":"nature_run2013.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42139,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95281,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:39:57 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:40:01 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nature_run2013_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","asset_file_name":"nature_run2013_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":42137,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":104637,"media_folder_id":1173,"created_at":"2013/08/15 17:29:39 +0700","modified_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:29:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: