นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_visit_monk {"modified_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","id":33074,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"visit_monk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 14:03:19 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 14:03:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":66050}
  • Small_buddha_teeth2 {"modified_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","id":33073,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"buddha_teeth2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:43:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:43:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":136074}
  • Small_budha_teeth1 {"modified_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","id":33072,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"budha_teeth1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:40:32 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e31\u0e19\u0e15\u0e18\u0e32\u0e15\u0e38","created_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:40:29 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106087}
  • Small_monk {"modified_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","id":33071,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"monk.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/26 13:38:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e27\u0e32\u0e2a\u0e27\u0e31\u0e14\u0e42\u0e04\u0e01","created_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","asset_updated_at":"2012/01/26 13:38:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46168}
  • Small_noodle {"modified_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","id":33061,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"noodle.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/25 14:57:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e42\u0e23\u0e07\u0e0a\u0e49\u0e32\u0e07","created_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","asset_updated_at":"2012/01/25 14:57:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92941}
  • Small_052 {"modified_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","id":33034,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"052.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:38:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e225","created_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:38:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55902}
  • Small_043 {"modified_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","id":33033,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"043.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 14:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e17\u0e23\u0e2d\u0e224","created_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 14:37:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":55335}
  • Small_talaban1 {"modified_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","id":33031,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"talaban1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/03/02 17:24:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e41\u0e1c\u0e19share.psu \u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e4828 \u0e01.\u0e1e.56 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e31\u0e19","created_at":"2012/01/23 14:36:52 +0700","asset_updated_at":"2013/03/02 16:55:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33990}
  • Small_dscf2054 {"modified_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","id":33021,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2054.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/01/23 11:51:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"troy2","created_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","asset_updated_at":"2012/01/23 11:50:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54794}
ขนาดย่อ: