นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_blind2 {"modified_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","id":41370,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"blind2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:12:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","created_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:12:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":75130}
  • Small_blind1 {"modified_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","id":41369,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"blind1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/15 16:11:42 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e14","created_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","asset_updated_at":"2013/07/15 16:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73128}
  • Small_dsc_0777 {"modified_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","id":41345,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0777.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:22:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:22:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71790}
  • Small_dsc_0786 {"modified_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","id":41344,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0786.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70934}
  • Small_dsc_0607 {"modified_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","id":41343,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0607.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:16:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:16:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":73038}
  • Small_dsc_0783 {"modified_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","id":41342,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0783.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:15:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:15:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":69477}
  • Small_dsc_0784 {"modified_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","id":41341,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0784.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:57 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76573}
  • Small_dsc_0776 {"modified_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","id":41340,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0776.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:14:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:14:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84445}
  • Small_dsc_0585 {"modified_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","id":41339,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0585.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/07/13 20:13:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21","created_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","asset_updated_at":"2013/07/13 20:13:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":94107}
Thumbnail Size: