นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_dscf1480 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","id":28132,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1480.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"newspaper","created_at":"2011/05/02 17:04:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58479}
  • Small_woman {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28129,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"woman.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"woman","created_at":"2011/05/02 14:25:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43931}
  • Small_man1 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","id":28128,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:37 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man1","created_at":"2011/05/02 14:24:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":51356}
  • Small_man {"modified_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","id":28127,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"man.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"man","created_at":"2011/05/02 14:23:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40763}
  • Small_psu_100 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28122,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_100.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind0.1","created_at":"2011/05/02 11:32:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52827}
  • Small_psu_094 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","id":28121,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_094.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind011","created_at":"2011/05/02 10:33:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62141}
  • Small_psu_077 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28120,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_077.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind010","created_at":"2011/05/02 10:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":64051}
  • Small_psu_076 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28119,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_076.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:31:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58560}
  • Small_psu_075 {"modified_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","id":28118,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_075.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 19:39:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"blind09","created_at":"2011/05/02 10:30:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 15:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56561}
Thumbnail Size: