นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_songkhla_sign {"modified_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","id":29658,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"songkhla_sign.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/01 10:21:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","created_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","asset_updated_at":"2011/09/01 10:21:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70588}
  • Small_dscf0298_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","id":29111,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0298_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:56:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_3","created_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:56:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58470}
  • Small_dscf0241_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","id":29110,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0241_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:52:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_2","created_at":"2011/08/13 13:52:47 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:52:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60910}
  • Small_dscf0012_resize_resize {"modified_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","id":29109,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF0012_resize_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/08/13 13:29:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"run54_1","created_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","asset_updated_at":"2011/08/13 13:29:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56940}
  • Small_runningvest2011 {"modified_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","id":28872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"runningvest2011.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:20:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e352011","created_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:20:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45545}
  • Small_naturerun_conference {"modified_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","id":28871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"naturerun_conference.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/31 14:18:36 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","asset_updated_at":"2011/07/31 14:18:31 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32991}
  • Small_vest {"modified_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","id":28786,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vest.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:49:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e49\u0e32\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","created_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:49:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":74000}
  • Small_back {"modified_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","id":28785,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"back.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/16 19:48:39 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e25\u0e21\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07","created_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:48:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":32215}
  • Small_tshirt {"modified_at":"2011/07/16 19:47:39 +0700","id":28784,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","group_member_commentable":true,"comment_counter":2,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"tshirt.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/07/18 11:40:09 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e2d\u0e01\u0e25\u0e21\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32","created_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","asset_updated_at":"2011/07/16 19:47:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61809}
ขนาดย่อ: