นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_fat1oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat1oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:25:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":64857,"modified_at":"2013/10/25 18:25:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43401,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fatoct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fatoct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:24:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":60967,"modified_at":"2013/10/25 18:24:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43399,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nawanix2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nawanix2.jpg","created_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 15:01:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_file_size":76680,"modified_at":"2013/09/30 15:01:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43034,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nawanigteam {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nawanigteam.jpg","created_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 14:58:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"line dance,\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_file_size":60275,"modified_at":"2013/09/30 14:58:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43033,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_linedance1oct13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"linedance1oct13.jpg","created_at":"2013/09/30 14:53:05 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 14:54:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e15\u0e49\u0e19line dance \u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e27\u0e25\u0e1c\u0e25","asset_file_size":76680,"modified_at":"2013/09/30 14:54:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43032,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_semman {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"semman.jpg","created_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","asset_updated_at":"2013/09/30 11:56:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e2a\u0e47\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e19","asset_file_size":73868,"modified_at":"2013/09/30 11:56:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43031,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rector_meeting3_25_8_2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting3_25_8_2013.jpg","created_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":89547,"modified_at":"2013/08/27 13:14:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42366,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rector_meeting2_25_8_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting2_25_8_13.jpg","created_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":82962,"modified_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42365,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rector_meeting1_25_8_2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting1_25_8_2013.jpg","created_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.","asset_file_size":77530,"modified_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42364,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: