นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sport-1 {"modified_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","id":35416,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:20:35 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":104465}
  • Small_sport {"modified_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","id":35415,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sport.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/24 16:01:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2012/07/24 15:18:12 +0700","asset_updated_at":"2012/07/24 15:18:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45803}
  • Small_court {"modified_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","id":35389,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"court.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:33:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82651}
  • Small_cort2 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","id":35388,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cort2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:22:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95325}
  • Small_cort3 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","id":35387,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cort3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e32\u0e25\u0e23\u0e31\u0e10\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e39\u0e0d","created_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:21:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":67040}
  • Small_dsc_0925 {"modified_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","id":35386,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSC_0925.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e28\u0e34\u0e19 \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e15\u0e19\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:19:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83891}
  • Small_wasam_soypisut {"modified_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","id":35385,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"wasam_soypisut.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/19 17:01:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e2a\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e38\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c","created_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","asset_updated_at":"2012/07/19 16:18:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37726}
  • Small_getprize1 {"modified_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","id":35366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getprize1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:52 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07","created_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:02:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":92107}
  • Small_getprize {"modified_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","id":35365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/pjpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"getprize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2012/07/16 16:02:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25","created_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","asset_updated_at":"2012/07/16 16:01:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":111213}
ขนาดย่อ: