นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rector_meeting2_25_8_13 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting2_25_8_13.jpg","created_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:14:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":82962,"modified_at":"2013/08/27 13:14:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42365,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rector_meeting1_25_8_2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_meeting1_25_8_2013.jpg","created_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_updated_at":"2013/08/27 13:11:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 \u0e17\u0e1b\u0e2d.","asset_file_size":77530,"modified_at":"2013/08/27 13:11:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42364,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_peerapong1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"peerapong1.jpg","created_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:59:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e35\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e06\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":53703,"modified_at":"2013/08/20 15:59:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42255,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_serbsak2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"serbsak2013.jpg","created_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:52:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e01\u0e25\u0e34\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e2d\u0e19","asset_file_size":32103,"modified_at":"2013/08/20 15:53:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42254,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hapex2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hapex2.jpg","created_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:51:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":92983,"modified_at":"2013/08/20 15:51:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42253,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hapex1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hapex1.jpg","created_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_updated_at":"2013/08/20 15:50:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2e\u0e32\u0e25\u0e32\u0e25,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,halal,hapex,\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":91383,"modified_at":"2013/08/20 15:50:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42252,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_hatyainaturerun2013_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hatyainaturerun2013_5.jpg","created_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:48:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":85399,"modified_at":"2013/08/15 17:48:19 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42143,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_naturerun2013_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun2013_4.jpg","created_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:43:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":71026,"modified_at":"2013/08/15 17:43:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42142,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_naturerun2013_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"naturerun2013_3.jpg","created_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_updated_at":"2013/08/15 17:41:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34,\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.,nature run","asset_file_size":101506,"modified_at":"2013/08/15 17:41:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":42141,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: