นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_singleone {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","asset_file_name":"singleone.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79917,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_single20-40 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011-20","asset_updated_at":"2014/02/23 17:39:03 +0700","asset_file_name":"single20-40.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:39:04 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_team_pung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","asset_file_name":"team_pung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_shape_sornoror {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","asset_file_name":"shape_sornoror.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21737,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pichitpung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e04\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_updated_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","asset_file_name":"pichitpung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":18452,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_energy {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","asset_file_name":"energy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44859,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76330,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_nareewan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_updated_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","asset_file_name":"nareewan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44857,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63629,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","modified_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_capture-20140207-162621 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_updated_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","asset_file_name":"capture-20140207-162621.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":44856,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":347521,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","modified_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_med_9850 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","asset_file_name":"MED_9850.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":44855,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93976,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","modified_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: