นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lession6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession6.jpg","created_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":76706,"modified_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44036,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession5.jpg","created_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":69576,"modified_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44035,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession4.jpg","created_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":66950,"modified_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44034,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession3.jpg","created_at":"2013/12/16 15:38:53 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:38:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:38:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":54666,"modified_at":"2013/12/16 15:38:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44033,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession2.jpg","created_at":"2013/12/16 15:37:45 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:37:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:37:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 style PSU","asset_file_size":75127,"modified_at":"2013/12/16 15:37:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44032,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fat4oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat4oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:36:40 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:36:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:36:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":74013,"modified_at":"2013/10/25 18:36:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43407,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fat7cot56 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat7cot56.jpg","created_at":"2013/10/25 18:29:46 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:29:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:29:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":48531,"modified_at":"2013/10/25 18:29:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43406,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fat6oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat6oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:29:11 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:29:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:29:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":84207,"modified_at":"2013/10/25 18:29:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43405,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fat5oct2013 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fat5oct2013.jpg","created_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","asset_updated_at":"2013/10/25 18:28:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e1e\u0e38\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e1a\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":86268,"modified_at":"2013/10/25 18:28:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":43404,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: