นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pug2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","asset_file_name":"pug2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45101,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","modified_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_puung4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","asset_file_name":"puung4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65971,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pug3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:43:16 +0700","asset_file_name":"pug3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75763,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:42:25 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_pung1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","asset_file_name":"pung1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":80457,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_single40-60 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e1940-60","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","asset_file_name":"single40-60.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101997,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_singleone {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","asset_file_name":"singleone.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79917,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_single20-40 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e011-20","asset_updated_at":"2014/02/23 17:39:03 +0700","asset_file_name":"single20-40.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76585,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:39:04 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:39 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_team_pung {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e17\u0e35\u0e21","asset_updated_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","asset_file_name":"team_pung.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":47890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:37:48 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:35 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_shape_sornoror {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e39\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e19\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","asset_file_name":"shape_sornoror.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":45093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21737,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/23 17:36:50 +0700","modified_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:32 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: