นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_image020_resize {"modified_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","id":38400,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"image020_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19","created_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:27:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42859}
  • Small_prince-of-songkla-university_resize {"modified_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","id":38399,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Prince-of-Songkla-University_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 11:26:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 11:26:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":61945}
  • Small_img_2095 {"modified_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","id":38396,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_2095.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:45:56 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e15\u0e2d\u0e07","created_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:45:50 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":76266}
  • Small_img_8596 {"modified_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","id":38395,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_8596.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:44:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e23\u0e35\u0e11\u0e32","created_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:44:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33555}
  • Small_dscf2642 {"modified_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","id":38394,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF2642.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33835}
  • Small_dscf1563 {"modified_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","id":38393,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1563.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:41:08 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:41:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33786}
  • Small_dscf1890_resize {"modified_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","id":38392,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"DSCF1890_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:40:07 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e31\u0e04\u0e04\u0e35","created_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:40:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33491}
  • Small_phoca_thumb_l_dsc02217_resize {"modified_at":"2013/02/21 10:39:12 +0700","id":38391,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"phoca_thumb_l_dsc02217_resize.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/21 10:39:12 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e30\u0e1e\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e34\u0e19 \u0e21\u0e2d.\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2013/02/21 10:39:06 +0700","asset_updated_at":"2013/02/21 10:39:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":24277}
  • Small_facebook {"modified_at":"2013/02/11 17:04:11 +0700","id":38134,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Facebook.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/02/11 17:04:11 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e16\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e19\u0e2d.\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","created_at":"2013/02/11 17:04:04 +0700","asset_updated_at":"2013/02/11 17:04:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":188549}
ขนาดย่อ: