นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pichitpung {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pichitpung.png","created_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 17:35:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e27\u0e07\u0e01\u0e25\u0e21\u0e04\u0e19\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e2d","asset_file_size":18452,"modified_at":"2014/02/23 18:03:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45092,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_energy {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"energy.jpg","created_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 17:22:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e14\u0e41\u0e17\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_file_size":76330,"modified_at":"2014/02/07 17:22:17 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44859,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_nareewan {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"nareewan.jpg","created_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 17:19:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e32\u0e18\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e07\u0e32\u0e19","asset_file_size":63629,"modified_at":"2014/02/07 17:20:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44857,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_capture-20140207-162621 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"capture-20140207-162621.png","created_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 16:36:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","asset_file_size":347521,"modified_at":"2014/02/07 16:36:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44856,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_med_9850 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"MED_9850.JPG","created_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","asset_updated_at":"2014/02/07 16:02:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_file_size":93976,"modified_at":"2014/02/07 16:03:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44855,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession7.jpg","created_at":"2013/12/16 15:48:55 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:49:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":78676,"modified_at":"2013/12/16 15:49:00 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44037,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession6.jpg","created_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:48:25 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":76706,"modified_at":"2013/12/16 15:48:32 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44036,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession5.jpg","created_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:47:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":69576,"modified_at":"2013/12/16 15:47:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44035,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_lession4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"lession4.jpg","created_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","asset_updated_at":"2013/12/16 15:45:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e16\u0e2d\u0e14\u0e1a\u0e17\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19style PSU","asset_file_size":66950,"modified_at":"2013/12/16 15:45:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":44034,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: