นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_sarapee2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35","asset_updated_at":"2014/03/16 11:21:42 +0700","asset_file_name":"sarapee2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45484,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96890,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:21:42 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:21:51 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:21:51 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sarapee1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35","asset_updated_at":"2014/03/16 11:20:44 +0700","asset_file_name":"sarapee1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45483,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61030,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:20:44 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:20:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:20:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_dscf8087 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2014/03/04 17:06:48 +0700","asset_file_name":"DSCF8087.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45249,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":41309,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/04 17:06:48 +0700","modified_at":"2014/03/04 17:06:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 17:06:54 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_vicha_fan {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_updated_at":"2014/03/04 17:05:04 +0700","asset_file_name":"vicha_fan.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45248,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91607,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/04 17:05:04 +0700","modified_at":"2014/03/04 17:05:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 17:05:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_otop3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_updated_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","asset_file_name":"otop3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":90484,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_psuotop4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","asset_file_name":"psuotop4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45154,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91182,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","modified_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_otop1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_updated_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","asset_file_name":"otop1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45153,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92747,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_wirote {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c \u0e22\u0e39\u0e23\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_updated_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","asset_file_name":"wirote.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45152,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37913,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_saowanee {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e41\u0e14\u0e07","asset_updated_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","asset_file_name":"saowanee.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45151,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":69540,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","modified_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: