นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_img_0723_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","id":40292,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0723_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:22:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:21:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50524}
  • Small_img_0718_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","id":40291,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0718_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:20:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:20:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":60450}
  • Small_img_0717_resize {"modified_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","id":40290,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0717_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/06/02 10:19:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"team excellence","created_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","asset_updated_at":"2013/06/02 10:19:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":54587}
  • Small_img_0279 {"modified_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","id":39928,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"IMG_0279.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:11:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","created_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 19:11:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":56005}
  • Small_941685_468029739948858_129958933_n {"modified_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","id":39927,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"941685_468029739948858_129958933_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:10:53 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","created_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":62572}
  • Small_923270_462971863782307_2030913686_n {"modified_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","id":39926,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"923270_462971863782307_2030913686_n.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/17 19:10:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e4b\u0e01\u0e23","created_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","asset_updated_at":"2013/05/17 19:10:24 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":101236}
  • Small_speedtrain2_resize {"modified_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","id":39709,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"speedtrain2_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:51 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48276}
  • Small_speedtrain1_resize {"modified_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","id":39708,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"speedtrain1_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 21:53:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32\u0e43\u0e15\u0e49\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 21:53:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":44948}
  • Small_053_resize {"modified_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","id":39706,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"053_resize.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2013/05/02 18:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e42\u0e23\u0e14\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e07\u0e44\u0e2e\u0e49","created_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","asset_updated_at":"2013/05/02 18:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":47174}
ขนาดย่อ: