นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_pisitpong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e10\u0e4c\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e37\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10\u0e14\u0e35","asset_updated_at":"2014/03/20 15:50:30 +0700","asset_file_name":"pisitpong.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45553,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29222,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/20 15:50:30 +0700","modified_at":"2014/03/20 15:50:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/20 15:50:33 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rubber3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2014/03/19 17:01:56 +0700","asset_file_name":"rubber3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":63181,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/19 17:01:56 +0700","modified_at":"2014/03/19 17:02:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:02:12 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rubber2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2014/03/19 17:01:19 +0700","asset_file_name":"rubber2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75749,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/19 17:01:19 +0700","modified_at":"2014/03/19 17:01:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:01:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_rubber1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_updated_at":"2014/03/19 17:00:38 +0700","asset_file_name":"rubber1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79266,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/19 17:00:38 +0700","modified_at":"2014/03/19 17:00:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:00:48 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sarapee8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 12:54:02 +0700","asset_file_name":"sarapee8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45495,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":57289,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 12:54:02 +0700","modified_at":"2014/03/16 13:04:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 13:04:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sarapee6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:26:32 +0700","asset_file_name":"sarapee6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45488,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97525,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:26:32 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:26:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:26:46 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sarappee5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:25:17 +0700","asset_file_name":"sarappee5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45487,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84468,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:25:17 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:25:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:25:30 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sarapee4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:24:21 +0700","asset_file_name":"sarapee4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45486,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84636,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:24:21 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:24:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:24:27 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
  • Small_sarapee3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35 \u0e08.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_updated_at":"2014/03/16 11:22:43 +0700","asset_file_name":"sarapee3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":45485,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65362,"media_folder_id":1173,"created_at":"2014/03/16 11:22:44 +0700","modified_at":"2014/03/16 11:22:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:22:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
Thumbnail Size: