นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_otop1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"otop1.jpg","created_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","asset_updated_at":"2014/02/26 14:45:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_file_size":92747,"modified_at":"2014/02/26 14:46:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45153,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_wirote {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wirote.JPG","created_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","asset_updated_at":"2014/02/26 14:44:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e34\u0e42\u0e23\u0e08\u0e19\u0e4c \u0e22\u0e39\u0e23\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_file_size":37913,"modified_at":"2014/02/26 14:44:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45152,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_saowanee {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"saowanee.JPG","created_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","asset_updated_at":"2014/02/26 14:43:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e13\u0e35 \u0e21\u0e38\u0e2a\u0e34\u0e41\u0e14\u0e07","asset_file_size":69540,"modified_at":"2014/02/26 14:44:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45151,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pug2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pug2.jpg","created_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 18:57:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_file_size":75763,"modified_at":"2014/02/23 19:04:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45101,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_puung4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"puung4.jpg","created_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 17:44:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_file_size":65971,"modified_at":"2014/02/23 18:03:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45100,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pug3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pug3.jpg","created_at":"2014/02/23 17:42:25 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 17:43:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_file_size":75763,"modified_at":"2014/02/23 18:03:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45099,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pung1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pung1.jpg","created_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 17:41:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e25\u0e14\u0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01","asset_file_size":80457,"modified_at":"2014/02/23 18:03:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45098,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_single40-60 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"single40-60.png","created_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e1940-60","asset_file_size":101997,"modified_at":"2014/02/23 18:03:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45097,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_singleone {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"singleone.png","created_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","asset_updated_at":"2014/02/23 17:40:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27","asset_file_size":79917,"modified_at":"2014/02/23 18:03:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45096,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: