นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_sarappee5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarappee5.jpg","created_at":"2014/03/16 11:25:17 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:25:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:25:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_file_size":84468,"modified_at":"2014/03/16 11:25:30 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45487,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sarapee4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee4.jpg","created_at":"2014/03/16 11:24:21 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:24:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:24:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_file_size":84636,"modified_at":"2014/03/16 11:24:27 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45486,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sarapee3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee3.jpg","created_at":"2014/03/16 11:22:44 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:22:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:22:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e35\u0e15\u0e33\u0e23\u0e27\u0e08\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35 \u0e08.\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":65362,"modified_at":"2014/03/16 11:22:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45485,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sarapee2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee2.jpg","created_at":"2014/03/16 11:21:42 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:21:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:21:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35","asset_file_size":96890,"modified_at":"2014/03/16 11:21:51 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45484,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sarapee1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee1.jpg","created_at":"2014/03/16 11:20:44 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:20:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:20:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e20\u0e35","asset_file_size":61030,"modified_at":"2014/03/16 11:20:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45483,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dscf8087 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"DSCF8087.jpg","created_at":"2014/03/04 17:06:48 +0700","asset_updated_at":"2014/03/04 17:06:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 17:06:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_file_size":41309,"modified_at":"2014/03/04 17:06:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45249,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vicha_fan {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vicha_fan.jpg","created_at":"2014/03/04 17:05:04 +0700","asset_updated_at":"2014/03/04 17:05:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/04 17:05:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13","asset_file_size":91607,"modified_at":"2014/03/04 17:05:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45248,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_otop3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"otop3.jpg","created_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","asset_updated_at":"2014/02/26 14:47:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","asset_file_size":90484,"modified_at":"2014/02/26 14:47:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45155,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psuotop4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuotop4.jpg","created_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","asset_updated_at":"2014/02/26 14:46:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e23\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":91182,"modified_at":"2017/05/15 17:19:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45154,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: