นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_palace {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"palace.jpg","created_at":"2014/04/13 18:45:54 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:45:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e27\u0e31\u0e07\u0e19\u0e34\u0e21\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 ","asset_file_size":77575,"modified_at":"2014/04/13 19:03:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46073,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_zuzspitze {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Zuzspitze.jpg","created_at":"2014/04/13 18:44:31 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:44:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":58415,"modified_at":"2014/04/13 19:03:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46072,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_zugspitze2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"zugspitze2.jpg","created_at":"2014/04/13 18:43:37 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:43:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":50317,"modified_at":"2014/04/13 19:03:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46071,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_pisitpong {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pisitpong.jpg","created_at":"2014/03/20 15:50:30 +0700","asset_updated_at":"2014/03/20 15:50:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/20 15:50:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e10\u0e4c\u0e1e\u0e07\u0e29\u0e4c \u0e2b\u0e21\u0e37\u0e48\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e10\u0e14\u0e35","asset_file_size":29222,"modified_at":"2014/03/20 15:50:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45553,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber3.jpg","created_at":"2014/03/19 17:01:56 +0700","asset_updated_at":"2014/03/19 17:01:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:02:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_file_size":63181,"modified_at":"2014/03/19 17:02:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45524,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber2.jpg","created_at":"2014/03/19 17:01:19 +0700","asset_updated_at":"2014/03/19 17:01:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:01:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_file_size":75749,"modified_at":"2014/03/19 17:01:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45523,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_rubber1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber1.jpg","created_at":"2014/03/19 17:00:38 +0700","asset_updated_at":"2014/03/19 17:00:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/19 17:00:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","asset_file_size":79266,"modified_at":"2014/03/19 17:00:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45522,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sarapee8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee8.jpg","created_at":"2014/03/16 12:54:02 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 12:54:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 13:04:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e39\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":57289,"modified_at":"2014/03/16 13:04:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45495,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_sarapee6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sarapee6.jpg","created_at":"2014/03/16 11:26:32 +0700","asset_updated_at":"2014/03/16 11:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/03/16 11:26:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13 \u0e1b\u0e32\u0e25\u0e30\u0e1e\u0e07\u0e28\u0e4c ,\u0e1c\u0e36\u0e49\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1a\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e35\u0e48","asset_file_size":97525,"modified_at":"2014/03/16 11:26:46 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":45488,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: