นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bigcleaning20dec2019_10 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_10.jpg","created_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_file_size":109378,"modified_at":"2019/12/24 09:41:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63359,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigcleaning20dec2019_9 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_9.jpg","created_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_file_size":137126,"modified_at":"2019/12/24 09:41:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63358,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigcleaning20dec2019_8 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_8.jpg","created_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_updated_at":"2019/12/24 09:41:00 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_file_size":126912,"modified_at":"2019/12/24 09:41:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63357,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigcleaning20dec2019_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_7.jpg","created_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_file_size":114432,"modified_at":"2019/12/24 09:40:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63356,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigcleaning20dec2019_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_5.jpg","created_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_updated_at":"2019/12/24 09:40:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e482563","asset_file_size":103632,"modified_at":"2019/12/24 09:40:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63355,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bigcleaning20dec2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bigcleaning20dec2019_4.jpg","created_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_updated_at":"2019/12/24 09:39:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e34\u0e1a\u0e34\u0e4a\u0e01\u0e04\u0e25\u0e35\u0e19\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","asset_file_size":34597,"modified_at":"2019/12/24 09:39:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63354,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_working_holiday2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"working_holiday2019.jpg","created_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_updated_at":"2019/12/06 14:40:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19\u0e01\u0e34\u0e08\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","asset_file_size":148145,"modified_at":"2019/12/06 14:40:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63353,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_past_exam {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"past_exam.jpg","created_at":"2019/12/06 14:21:55 +0700","asset_updated_at":"2019/12/06 14:21:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19","asset_file_size":65932,"modified_at":"2019/12/06 14:21:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63352,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_loykratong2019_11 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"loykratong2019_11.jpg","created_at":"2019/11/14 15:41:58 +0700","asset_updated_at":"2019/11/14 15:41:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/11/14 15:42:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e07 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2562","asset_file_size":111277,"modified_at":"2019/11/14 15:42:04 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63315,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: