นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_fountain {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fountain.jpg","created_at":"2014/04/23 14:33:34 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:33:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:33:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"fountain of wealth","asset_file_size":91690,"modified_at":"2014/04/23 14:33:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46260,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_seafull1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"seafull1.jpg","created_at":"2014/04/23 14:32:46 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:32:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:32:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"marina by sands","asset_file_size":79173,"modified_at":"2014/04/23 14:32:54 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46259,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_flyer {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"flyer.jpg","created_at":"2014/04/23 14:29:38 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:29:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:32:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"singapore flyer","asset_file_size":100287,"modified_at":"2014/04/23 14:32:11 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46258,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_garden_by_the_bay {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"garden_by_the_bay.jpg","created_at":"2014/04/23 14:28:27 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:28:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:28:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"garden by the bay \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":126451,"modified_at":"2014/04/23 14:28:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46257,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_fullthesea {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fullthesea.JPG","created_at":"2014/04/23 14:26:55 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:26:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:27:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e16\u0e21\u0e17\u0e30\u0e40\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":51410,"modified_at":"2014/04/23 14:27:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46256,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_olympic {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olympic.jpg","created_at":"2014/04/13 18:57:38 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:57:38 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e04\u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e34\u0e27\u0e19\u0e34\u0e04","asset_file_size":79341,"modified_at":"2014/04/13 19:03:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46077,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_germman {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"germman.jpg","created_at":"2014/04/13 18:50:15 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:50:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21\u0e38\u0e21\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e43\u0e19\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":89301,"modified_at":"2014/04/13 19:03:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46076,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_marianplus {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"marianplus.jpg","created_at":"2014/04/13 18:49:18 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:49:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e08\u0e15\u0e38\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e17\u0e0b\u0e4c","asset_file_size":74964,"modified_at":"2014/04/13 19:03:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46075,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_noiswanstle {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"noiswanstle.jpg","created_at":"2014/04/13 18:47:42 +0700","asset_updated_at":"2014/04/13 18:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/13 19:03:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e43\u0e19\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e22\u0e32\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e17\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e0a\u0e27\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e44\u0e15\u0e25\u0e4c","asset_file_size":81289,"modified_at":"2014/04/13 19:03:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46074,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: