นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_psu_songkran57_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_songkran57_2.jpg","created_at":"2014/05/02 18:20:39 +0700","asset_updated_at":"2014/05/02 18:20:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 18:20:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e352557","asset_file_size":121572,"modified_at":"2014/05/02 18:20:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46479,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_psu_songkran57_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_songkran57_1.jpg","created_at":"2014/05/02 18:18:52 +0700","asset_updated_at":"2014/05/02 18:18:52 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 18:18:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e352557","asset_file_size":109310,"modified_at":"2014/05/02 18:18:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46478,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_songklasport2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songklasport2.jpg","created_at":"2014/05/02 16:57:19 +0700","asset_updated_at":"2014/05/02 16:57:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 16:57:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32","asset_file_size":68695,"modified_at":"2014/05/02 16:57:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46477,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_songklasport1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"songklasport1.jpg","created_at":"2014/05/02 16:56:07 +0700","asset_updated_at":"2014/05/02 16:56:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/05/02 16:56:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1b\u0e352559","asset_file_size":75756,"modified_at":"2014/05/02 16:56:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46476,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_dureinbuilding {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dureinbuilding.JPG","created_at":"2014/04/23 15:30:42 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 15:30:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 15:30:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e21\u0e42\u0e04\u0e23\u0e42\u0e1f\u0e19","asset_file_size":33354,"modified_at":"2014/04/23 15:30:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46266,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_bythebay1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bythebay1.jpg","created_at":"2014/04/23 14:44:03 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:44:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:44:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"garden by the bay \u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":100287,"modified_at":"2014/04/23 14:44:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46265,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_waterworld {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"waterworld.jpg","created_at":"2014/04/23 14:38:14 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:38:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:38:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e35under water world singapore","asset_file_size":81680,"modified_at":"2014/04/23 14:38:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46263,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_universal {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"universal.jpg","created_at":"2014/04/23 14:35:35 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:35:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:35:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":90828,"modified_at":"2014/04/23 14:35:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46262,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_atninght {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"atninght.jpg","created_at":"2014/04/23 14:34:23 +0700","asset_updated_at":"2014/04/23 14:34:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2014/04/23 14:34:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e04\u0e37\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e4c","asset_file_size":75021,"modified_at":"2014/04/23 14:34:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":46261,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: