นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_senator_meet_jan2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 11:08:58 +0700","id":63407,"asset_file_size":230169}
  • Small_senator_meet_jan2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"senator_meet_jan2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:08:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 11:08:29 +0700","id":63406,"asset_file_size":285310}
  • Small_south_teacher3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e21\u0e04\u0e23\u0e39\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:23:56 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:23:57 +0700","id":63405,"asset_file_size":85674}
  • Small_worldstar_student2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"WorldStar Student Awards 2019","created_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:06:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:06:08 +0700","id":63404,"asset_file_size":133974}
  • Small_worldstar_student2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"worldstar_student2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"WorldStar Student Awards 2019","created_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:05:47 +0700","id":63403,"asset_file_size":144261}
  • Small_world_star2020_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"world_star2020_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2a\u0e32\u0e02\u0e32\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e40\u0e17\u0e04\u0e42\u0e19\u0e42\u0e25\u0e22\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e27\u0e31\u0e2a\u0e14\u0e38 \u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e27\u0e31\u0e25\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48 4","created_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 10:05:16 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 10:05:21 +0700","id":63402,"asset_file_size":184501}
  • Small_south_teacher2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:24:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:24:02 +0700","id":63401,"asset_file_size":130578}
  • Small_south_teacher1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:23:41 +0700","id":63400,"asset_file_size":168345}
  • Small_south_teacher {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"south_teacher.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/11 16:23:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/11 16:23:15 +0700","id":63399,"asset_file_size":140573}
Thumbnail Size: