นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_olypic_psu2019_3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","updated_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","created_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62955,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","modified_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":217810,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","updated_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","created_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62954,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","modified_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":269133,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","updated_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","created_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62953,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","modified_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":265141,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satit_conference3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","updated_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","created_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_file_name":"satit_conference3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62952,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","modified_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":177522,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satit_conference2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","updated_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","created_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_file_name":"satit_conference2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62951,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","modified_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":282675,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satit_conference1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62950,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":244009,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satit_conference {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_file_name":"satit_conference.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62949,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":250661,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_phuketroute3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62948,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":186076,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_phuketroute1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62947,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":166694,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_phuketroute {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_file_name":"phuketroute.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62946,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":178672,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_coffee2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_file_name":"coffee2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62945,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":76693,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pun {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_file_name":"pun.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62944,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":117405,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_grape {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_file_name":"grape.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62943,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":156778,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_perl_making {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_file_name":"perl_making.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62942,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":142810,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_perl_farm {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_file_name":"perl_farm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62941,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":131128,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rector_phuket {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_file_name":"rector_phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62940,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":184098,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_rector_vice_rector {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62939,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":110650,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_veerasak2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","updated_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","created_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_file_name":"veerasak2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62938,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","modified_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":25939,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sara {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","updated_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","created_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_file_name":"sara.b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62937,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","modified_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":38305,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_sara {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","updated_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","created_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_file_name":"sara.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62936,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","modified_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":75738,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_meeting_monkey {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","updated_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","created_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_file_name":"meeting_monkey.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62935,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07","modified_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":160266,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_monkey_psu22may2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","updated_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","created_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_file_name":"monkey_psu22may2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62934,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","modified_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":143044,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_kinggiving {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","updated_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","created_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_file_name":"kinggiving.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62931,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1980\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","modified_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":103103,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_giving80million {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","updated_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","created_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","asset_file_name":"giving80million.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62912,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e23.10 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","modified_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":240966,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_researcher_may2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","updated_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","created_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_file_name":"researcher_may2019.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":62911,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","modified_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":902396,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: