นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Ico64_mou_otop {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"mou_otop.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","created_at":"2018/09/09 14:06:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/09/09 14:06:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/09/09 14:06:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/09/09 14:06:58 +0700","id":62525,"asset_file_size":374812}
 • Ico64_law_isalam2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"law_isalam2018.2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","created_at":"2018/08/24 17:29:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 17:29:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 17:29:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 17:29:55 +0700","id":62488,"asset_file_size":266772}
 • Ico64_law_isalam2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"law_isalam2018.1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","created_at":"2018/08/24 17:26:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 17:27:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 17:27:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 17:27:49 +0700","id":62487,"asset_file_size":266772}
 • Ico64_traffic16aug2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"traffic16aug2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23","created_at":"2018/08/24 11:12:00 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 11:12:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 11:12:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 11:12:04 +0700","id":62486,"asset_file_size":333024}
 • Ico64_traffic16aug2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"traffic16aug2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23","created_at":"2018/08/24 11:11:38 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 11:11:38 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 11:11:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 11:11:43 +0700","id":62485,"asset_file_size":366931}
 • Ico64_welcomemasterdegree2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"welcomemasterdegree2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e322561","created_at":"2018/08/24 10:18:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 10:18:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 10:18:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 10:18:34 +0700","id":62484,"asset_file_size":254823}
 • Ico64_welcomemasterdegree2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"welcomemasterdegree2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e322561","created_at":"2018/08/24 10:17:42 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 10:17:42 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 10:17:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 10:17:48 +0700","id":62483,"asset_file_size":258763}
 • Ico64_damrongsak2061 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"damrongsak2061.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e33\u0e23\u0e07\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e23\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e07","created_at":"2018/08/24 10:16:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/24 10:16:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/24 10:16:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/24 10:16:25 +0700","id":62482,"asset_file_size":72646}
 • Ico64_igs_staff2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"igs_staff2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e ","created_at":"2018/08/07 17:01:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/07 17:01:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/07 17:02:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/07 17:02:04 +0700","id":62467,"asset_file_size":154436}
 • Ico64_igs_staff1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"igs_staff1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e ","created_at":"2018/08/07 17:01:34 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/07 17:01:34 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/07 17:01:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/07 17:01:38 +0700","id":62466,"asset_file_size":70260}
 • Ico64_psu_postoffice1august2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_postoffice1august2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/08/03 14:15:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/03 14:15:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/03 14:16:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/03 14:16:01 +0700","id":62463,"asset_file_size":258774}
 • Ico64_psu_postoffice1august2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psu_postoffice1august2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/08/03 14:15:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/03 14:15:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/03 14:15:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/03 14:15:30 +0700","id":62462,"asset_file_size":269787}
 • Ico64_dragonfruit2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dragonfruit2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23","created_at":"2018/08/01 14:23:10 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/01 14:23:10 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/01 14:23:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/01 14:23:15 +0700","id":62461,"asset_file_size":90468}
 • Ico64_dragonfruit2018_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"dragonfruit2018_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23","created_at":"2018/08/01 14:22:26 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/08/01 14:22:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/08/01 14:22:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/08/01 14:22:29 +0700","id":62460,"asset_file_size":106678}
 • Ico64_welcomest2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"welcomest2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/07/28 18:57:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 18:57:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 18:57:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 18:57:13 +0700","id":62439,"asset_file_size":186131}
 • Ico64_psuhistory18july2018 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhistory18july2018.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/07/28 18:35:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 18:35:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 18:35:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 18:35:18 +0700","id":62438,"asset_file_size":165106}
 • Ico64_psuhistory18july2018_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psuhistory18july2018_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/07/28 18:20:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 18:20:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 18:20:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 18:20:50 +0700","id":62437,"asset_file_size":98269}
 • Ico64_pnews18071817300902632 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"PNEWS18071817300902632.jpeg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34","created_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","id":62436,"asset_file_size":839917}
 • Ico64_psunetwork_hatyai2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psunetwork_hatyai2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","id":62435,"asset_file_size":137697}
 • Ico64_psunetwork_hatyai1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psunetwork_hatyai1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","id":62434,"asset_file_size":163216}
 • Ico64_newsubject {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"newsubject.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","id":62433,"asset_file_size":83205}
 • Ico64_medicine18july20148_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"medicine18july20148_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2018/07/28 17:17:52 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:17:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:17:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:17:55 +0700","id":62432,"asset_file_size":124752}
 • Ico64_medicine18july20148_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"medicine18july20148_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19","created_at":"2018/07/28 17:16:47 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:16:47 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:16:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:16:49 +0700","id":62431,"asset_file_size":155110}
 • Ico64_psunetworkt2018_19july1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psunetworkt2018_19july1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","created_at":"2018/07/28 17:02:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:02:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:02:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:02:41 +0700","id":62430,"asset_file_size":130713}
 • Ico64_psunetwork210819july2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psunetwork210819july2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","created_at":"2018/07/28 17:02:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:02:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:02:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:02:10 +0700","id":62429,"asset_file_size":120427}
 • Ico64_psunetwork2018_19july3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"psunetwork2018_19july3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15 \u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e32\u0e19\u0e35 ","created_at":"2018/07/28 17:01:37 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 17:01:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 17:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 17:01:39 +0700","id":62428,"asset_file_size":227300}
 • Ico64_smebank {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"smebank.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e1c\u0e19\u0e36\u0e01\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a SME Bank \u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e18\u0e38\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e22\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e32\u0e23\u0e32","created_at":"2018/07/28 16:04:08 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 16:04:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 16:04:10 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 16:04:10 +0700","id":62427,"asset_file_size":120459}
 • Ico64_insulator3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"insulator3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:03:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 15:03:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 15:03:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 15:03:30 +0700","id":62426,"asset_file_size":98397}
 • Ico64_insulator2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"insulator2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:02:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 15:02:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 15:02:54 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 15:02:54 +0700","id":62425,"asset_file_size":116054}
 • Ico64_insulator1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"insulator1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e21.\u0e2d. \u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:02:21 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 15:02:21 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 15:02:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 15:02:23 +0700","id":62424,"asset_file_size":143609}
 • Ico64_5reserachers {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5reserachers.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e25\u0e39\u0e01\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e09\u0e19\u0e27\u0e19\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/07/28 15:01:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 15:01:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 15:01:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 15:01:22 +0700","id":62423,"asset_file_size":61943}
 • Ico64_theerakamon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"theerakamon.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e18\u0e35\u0e23\u0e01\u0e21\u0e25 \u0e40\u0e1e\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25","created_at":"2018/07/28 15:00:05 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/28 15:00:05 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/28 15:00:06 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/28 15:00:06 +0700","id":62422,"asset_file_size":45230}
 • Ico64_joywithpsu_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joywithpsu_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/25 15:06:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/25 15:06:30 +0700","id":62418,"asset_file_size":296120}
 • Ico64_joywithpsu_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"joywithpsu_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e23\u0e21\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","created_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/25 15:05:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/25 15:05:49 +0700","id":62417,"asset_file_size":212389}
 • Ico64_preeya_datearan {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"preeya_datearan.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e31\u0e0d ","created_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 16:46:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 16:46:34 +0700","id":62415,"asset_file_size":90170}
 • Ico64_pudding {"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"pudding.png","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e38\u0e14\u0e14\u0e34\u0e49\u0e07\u0e44\u0e02\u0e48\u0e02\u0e32\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e43\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e48\u0e27\u0e22\u0e15\u0e34\u0e14\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e07","created_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2018/07/24 16:44:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2018/07/24 16:44:12 +0700","id":62414,"asset_file_size":456826}
ขนาดย่อ: