นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_olypic_psu2019_4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","created_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","id":62956,"asset_file_size":183312}
 • Tiny_olypic_psu2019_3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","created_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","id":62955,"asset_file_size":217810}
 • Tiny_olypic_psu2019_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","created_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","id":62954,"asset_file_size":269133}
 • Tiny_olypic_psu2019_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","created_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","id":62953,"asset_file_size":265141}
 • Tiny_satit_conference3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","created_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","id":62952,"asset_file_size":177522}
 • Tiny_satit_conference2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","created_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","id":62951,"asset_file_size":282675}
 • Tiny_satit_conference1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","id":62950,"asset_file_size":244009}
 • Tiny_satit_conference {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","id":62949,"asset_file_size":250661}
 • Tiny_phuketroute3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","id":62948,"asset_file_size":186076}
 • Tiny_phuketroute1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","id":62947,"asset_file_size":166694}
 • Tiny_phuketroute {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","id":62946,"asset_file_size":178672}
 • Tiny_coffee2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coffee2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","id":62945,"asset_file_size":76693}
 • Tiny_pun {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pun.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","id":62944,"asset_file_size":117405}
 • Tiny_grape {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"grape.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","id":62943,"asset_file_size":156778}
 • Tiny_perl_making {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perl_making.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","id":62942,"asset_file_size":142810}
 • Tiny_perl_farm {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perl_farm.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","id":62941,"asset_file_size":131128}
 • Tiny_rector_phuket {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_phuket.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","id":62940,"asset_file_size":184098}
 • Tiny_rector_vice_rector {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","id":62939,"asset_file_size":110650}
 • Tiny_veerasak2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veerasak2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","created_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","id":62938,"asset_file_size":25939}
 • Tiny_sara {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sara.b.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","created_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","id":62937,"asset_file_size":38305}
 • Tiny_sara {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sara.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","created_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","id":62936,"asset_file_size":75738}
 • Tiny_meeting_monkey {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meeting_monkey.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07","created_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","id":62935,"asset_file_size":160266}
 • Tiny_monkey_psu22may2019 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu22may2019.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","created_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","id":62934,"asset_file_size":143044}
 • Tiny_kinggiving {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kinggiving.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1980\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","id":62931,"asset_file_size":103103}
 • Tiny_giving80million {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"giving80million.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e23.10 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","created_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","id":62912,"asset_file_size":240966}
Thumbnail Size: