นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_against_virus_nurse2020_feb2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","id":63416,"asset_file_size":225132}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","id":63415,"asset_file_size":286651}
  • Small_surgicaltraining2010_feb2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","id":63414,"asset_file_size":165896}
  • Small_surgicaltraining2020_feb1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","id":63413,"asset_file_size":221462}
  • Small_surgicaltraining2010_feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","id":63412,"asset_file_size":206746}
  • Small_surgicaltraning2020_feb4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","id":63411,"asset_file_size":83969}
  • Small_monkey_psu2020_feb {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","id":63410,"asset_file_size":224617}
  • Small_liberalart_feb2020 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","id":63409,"asset_file_size":169355}
  • Small_n9399_psuth200130_10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","id":63408,"asset_file_size":162937}
ขนาดย่อ: