นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_against_virus_nurse2020_feb2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","updated_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","created_at":"2020/02/13 16:44:28 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63416,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","modified_at":"2020/02/13 16:44:31 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":225132,"group_member_commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","updated_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","created_at":"2020/02/13 16:43:40 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63415,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","modified_at":"2020/02/13 16:43:44 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":286651,"group_member_commentable":true}
  • Small_surgicaltraining2010_feb2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","updated_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","created_at":"2020/02/13 11:54:50 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63414,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","modified_at":"2020/02/13 11:54:56 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":165896,"group_member_commentable":true}
  • Small_surgicaltraining2020_feb1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","updated_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","created_at":"2020/02/13 11:53:20 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2020_feb1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63413,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","modified_at":"2020/02/13 11:53:25 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":221462,"group_member_commentable":true}
  • Small_surgicaltraining2010_feb {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","updated_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","created_at":"2020/02/13 11:51:14 +0700","asset_file_name":"surgicaltraining2010_feb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63412,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","modified_at":"2020/02/13 11:51:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":206746,"group_member_commentable":true}
  • Small_surgicaltraning2020_feb4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","updated_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","created_at":"2020/02/13 11:50:23 +0700","asset_file_name":"surgicaltraning2020_feb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63411,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e1d\u0e36\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e15\u0e31\u0e14","modified_at":"2020/02/13 11:50:28 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":83969,"group_member_commentable":true}
  • Small_monkey_psu2020_feb {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","updated_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","created_at":"2020/02/13 10:55:02 +0700","asset_file_name":"monkey_psu2020_feb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63410,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e4d\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e43\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","modified_at":"2020/02/13 10:55:05 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":224617,"group_member_commentable":true}
  • Small_liberalart_feb2020 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","updated_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","created_at":"2020/02/13 10:18:17 +0700","asset_file_name":"liberalart_feb2020.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63409,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e0d\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e23\u0e35\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e19\u0e38\u0e29\u0e22\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 4","modified_at":"2020/02/13 10:18:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":169355,"group_member_commentable":true}
  • Small_n9399_psuth200130_10 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","updated_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","created_at":"2020/02/12 11:27:36 +0700","asset_file_name":"n9399_PSUTH200130_10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63408,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e1e\u0e1a\u0e1b\u0e30\u0e41\u0e25\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e04\u0e34\u0e14\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","modified_at":"2020/02/12 11:27:42 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":162937,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: