นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_cowithchian {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62988,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145015,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_cowithchina {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","asset_file_name":"cowithchina.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62987,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":145015,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_cowithchina {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_file_name":"cowithchina.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62986,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":201484,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62985,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":153512,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62984,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":173786,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62983,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":167502,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tanate_may2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62958,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168033,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_tanate_may2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_file_name":"tanate_may2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62957,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114389,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","modified_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_olypic_psu2019_4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62956,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":183312,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_olypic_psu2019_3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62955,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217810,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_olypic_psu2019_2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62954,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269133,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_olypic_psu2019_1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62953,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":265141,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","modified_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_satit_conference3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_file_name":"satit_conference3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62952,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":177522,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_satit_conference2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_file_name":"satit_conference2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62951,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":282675,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_satit_conference1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62950,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":244009,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_satit_conference {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_file_name":"satit_conference.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62949,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":250661,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_phuketroute3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62948,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":186076,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_phuketroute1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62947,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":166694,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_phuketroute {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_file_name":"phuketroute.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62946,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178672,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_coffee2019 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_file_name":"coffee2019.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62945,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76693,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_pun {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_file_name":"pun.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62944,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":117405,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_grape {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_file_name":"grape.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62943,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":156778,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_perl_making {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_file_name":"perl_making.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62942,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":142810,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_perl_farm {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_file_name":"perl_farm.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62941,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131128,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
 • Tiny_rector_phuket {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_file_name":"rector_phuket.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":62940,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":184098,"media_folder_id":1173,"created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","group_member_commentable":true,"visibility":2}
ขนาดย่อ: