นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mv_environment {"modified_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","id":63047,"asset_file_size":106323,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/07/10 16:26:32 +0700","asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:27 +0700","asset_file_name":"mv_environment.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_psu_herp_join2019 {"modified_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","id":63046,"asset_file_size":92111,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/07/08 15:59:50 +0700","asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:45 +0700","asset_file_name":"psu_herp_join2019.1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_psu_herp_join2019 {"modified_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","id":63045,"asset_file_size":106925,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/07/08 15:59:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e22\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2a\u0e21\u0e38\u0e19\u0e44\u0e1e\u0e23\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e04\u0e38\u0e13\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e0a\u0e35\u0e27\u0e34\u0e15\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/07/08 15:59:23 +0700","asset_updated_at":"2019/07/08 15:59:20 +0700","asset_file_name":"psu_herp_join2019.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pa-26may2019 {"modified_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","id":63001,"asset_file_size":56192,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e34\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e01\u0e32\u0e23 \"\u0e1e\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e21 \u0e15\u0e34\u0e13\u0e2a\u0e39\u0e25\u0e32\u0e19\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e01\u0e31\u0e1a..\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c\" ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/18 09:48:06 +0700","asset_updated_at":"2019/06/18 09:48:03 +0700","asset_file_name":"pa-26may2019.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_takorn1 {"modified_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","id":63000,"asset_file_size":148462,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/17 12:00:07 +0700","asset_updated_at":"2019/06/17 12:00:02 +0700","asset_file_name":"takorn1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_takorn {"modified_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","id":62999,"asset_file_size":136970,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e19\u0e28.\u0e2d\u0e38\u0e15\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e23\u0e21\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d. \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e25\u0e34\u0e28\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e49\u0e15\u0e1a\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e38\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/17 11:59:09 +0700","asset_updated_at":"2019/06/17 11:59:02 +0700","asset_file_name":"takorn.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thai_hospital_june2019 {"modified_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","id":62998,"asset_file_size":159352,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_thai_hospital_june2019 {"modified_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","id":62997,"asset_file_size":145745,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_n9065_psuth190611_06 {"modified_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","id":62996,"asset_file_size":103445,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_file_name":"n9065_PSUTH190611_06.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fulbright13june2019 {"modified_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","id":62995,"asset_file_size":140180,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_file_name":"fulbright13june2019.1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_fulbright13june2019 {"modified_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","id":62994,"asset_file_size":131823,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_file_name":"fulbright13june2019.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_wanameena {"modified_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","id":62993,"asset_file_size":16768,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e35 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_file_name":"wanameena.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prathana {"modified_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","id":62992,"asset_file_size":31245,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e19\u0e32\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_file_name":"prathana.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_pornpitsanu {"modified_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","id":62991,"asset_file_size":25716,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38 \u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e28\u0e34\u0e27\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_file_name":"pornpitsanu.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_eurochrieconference2019_2 {"modified_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","id":62990,"asset_file_size":139379,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_eurochrieconference2019_1 {"modified_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","id":62989,"asset_file_size":137676,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cowithchian {"modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","id":62988,"asset_file_size":145015,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cowithchina {"modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","id":62987,"asset_file_size":145015,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","asset_file_name":"cowithchina.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_cowithchina {"modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","id":62986,"asset_file_size":201484,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_file_name":"cowithchina.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","id":62985,"asset_file_size":153512,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","id":62984,"asset_file_size":173786,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","id":62983,"asset_file_size":167502,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tanate_may2019_2 {"modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","id":62958,"asset_file_size":168033,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_tanate_may2019_1 {"modified_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","id":62957,"asset_file_size":114389,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_file_name":"tanate_may2019_1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_4 {"modified_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","id":62956,"asset_file_size":183312,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":1173,"updated_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_file_name":"olypic_psu2019_4.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: