นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_asian7september2018 {"modified_at":"2018/09/09 15:38:46 +0700","id":62529,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian7september2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/09 15:38:46 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e14\u0e23.\u0e16\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e04\u0e2d\u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/09/09 15:38:42 +0700","asset_updated_at":"2018/09/09 15:38:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":434531}
 • Tiny_mahidolday2018_2jpg {"modified_at":"2018/09/09 15:23:15 +0700","id":62528,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mahidolday2018_2jpg.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/09 15:23:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e252561","created_at":"2018/09/09 15:23:11 +0700","asset_updated_at":"2018/09/09 15:23:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":224651}
 • Tiny_mahidolday2018_3 {"modified_at":"2018/09/09 15:22:33 +0700","id":62527,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mahidolday2018_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/09 15:22:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e27\u0e31\u0e19\u0e21\u0e2b\u0e34\u0e14\u0e252561","created_at":"2018/09/09 15:22:27 +0700","asset_updated_at":"2018/09/09 15:22:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":280381}
 • Tiny_scbgivetrain {"modified_at":"2018/09/09 14:30:45 +0700","id":62526,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"scbgivetrain.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/09 14:30:45 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e44\u0e17\u0e22\u0e1e\u0e32\u0e13\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e23\u0e16\u0e44\u0e1f\u0e1f\u0e49\u0e32","created_at":"2018/09/09 14:30:39 +0700","asset_updated_at":"2018/09/09 14:30:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":409513}
 • Tiny_mou_otop {"modified_at":"2018/09/09 14:06:58 +0700","id":62525,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"mou_otop.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/09 14:06:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e25\u0e07\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e42\u0e2d\u0e17\u0e2d\u0e1b","created_at":"2018/09/09 14:06:54 +0700","asset_updated_at":"2018/09/09 14:06:54 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":374812}
 • Tiny_law_isalam2018 {"modified_at":"2018/08/24 17:29:55 +0700","id":62488,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"law_isalam2018.2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 17:29:55 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","created_at":"2018/08/24 17:29:51 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 17:29:51 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":266772}
 • Tiny_law_isalam2018 {"modified_at":"2018/08/24 17:27:49 +0700","id":62487,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"law_isalam2018.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 17:27:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e01\u0e48\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e34\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e34\u0e15\u0e34\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e34\u0e0d\u0e0d\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e15\u0e23","created_at":"2018/08/24 17:26:54 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 17:27:46 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":266772}
 • Tiny_traffic16aug2018_2 {"modified_at":"2018/08/24 11:12:04 +0700","id":62486,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"traffic16aug2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 11:12:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23","created_at":"2018/08/24 11:12:00 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 11:12:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":333024}
 • Tiny_traffic16aug2018_1 {"modified_at":"2018/08/24 11:11:43 +0700","id":62485,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"traffic16aug2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 11:11:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e08\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e23\u0e32\u0e08\u0e23","created_at":"2018/08/24 11:11:38 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 11:11:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":366931}
 • Tiny_welcomemasterdegree2018_2 {"modified_at":"2018/08/24 10:18:34 +0700","id":62484,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"welcomemasterdegree2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 10:18:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e322561","created_at":"2018/08/24 10:18:28 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 10:18:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":254823}
 • Tiny_welcomemasterdegree2018_1 {"modified_at":"2018/08/24 10:17:48 +0700","id":62483,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"welcomemasterdegree2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 10:17:48 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1b\u0e10\u0e21\u0e19\u0e34\u0e40\u0e17\u0e28\u0e1a\u0e31\u0e13\u0e11\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e322561","created_at":"2018/08/24 10:17:42 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 10:17:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":258763}
 • Tiny_damrongsak2061 {"modified_at":"2018/08/24 10:16:25 +0700","id":62482,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"damrongsak2061.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/24 10:16:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e14\u0e33\u0e23\u0e07\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e1f\u0e49\u0e32\u0e23\u0e38\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e07","created_at":"2018/08/24 10:16:23 +0700","asset_updated_at":"2018/08/24 10:16:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72646}
 • Tiny_igs_staff2 {"modified_at":"2018/08/07 17:02:04 +0700","id":62467,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"igs_staff2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/07 17:02:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e ","created_at":"2018/08/07 17:01:59 +0700","asset_updated_at":"2018/08/07 17:01:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":154436}
 • Tiny_igs_staff1 {"modified_at":"2018/08/07 17:01:38 +0700","id":62466,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"igs_staff1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/07 17:01:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e38\u0e02\u0e20\u0e32\u0e1e ","created_at":"2018/08/07 17:01:34 +0700","asset_updated_at":"2018/08/07 17:01:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":70260}
 • Tiny_psu_postoffice1august2018_2 {"modified_at":"2018/08/03 14:16:01 +0700","id":62463,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_postoffice1august2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/03 14:16:01 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/08/03 14:15:57 +0700","asset_updated_at":"2018/08/03 14:15:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":258774}
 • Tiny_psu_postoffice1august2018_1 {"modified_at":"2018/08/03 14:15:30 +0700","id":62462,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psu_postoffice1august2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/03 14:15:30 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e17\u0e33\u0e01\u0e32\u0e23\u0e44\u0e1b\u0e23\u0e29\u0e13\u0e35\u0e22\u0e4c \u0e21.\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e48\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/08/03 14:15:26 +0700","asset_updated_at":"2018/08/03 14:15:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":269787}
 • Tiny_dragonfruit2018_2 {"modified_at":"2018/08/01 14:23:15 +0700","id":62461,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dragonfruit2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/01 14:23:15 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23","created_at":"2018/08/01 14:23:10 +0700","asset_updated_at":"2018/08/01 14:23:10 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":90468}
 • Tiny_dragonfruit2018_1 {"modified_at":"2018/08/01 14:22:29 +0700","id":62460,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"dragonfruit2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/08/01 14:22:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34\u0e04\u0e38\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e01\u0e49\u0e27\u0e21\u0e31\u0e07\u0e01\u0e23","created_at":"2018/08/01 14:22:26 +0700","asset_updated_at":"2018/08/01 14:22:26 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":106678}
 • Tiny_welcomest2018 {"modified_at":"2018/07/28 18:57:13 +0700","id":62439,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"welcomest2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:57:13 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32","created_at":"2018/07/28 18:57:07 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:57:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":186131}
 • Tiny_psuhistory18july2018 {"modified_at":"2018/07/28 18:35:18 +0700","id":62438,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psuhistory18july2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:35:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/07/28 18:35:15 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:35:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":165106}
 • Tiny_psuhistory18july2018_2 {"modified_at":"2018/07/28 18:20:50 +0700","id":62437,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psuhistory18july2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:20:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/07/28 18:20:49 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:20:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98269}
 • Tiny_pnews18071817300902632 {"modified_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","id":62436,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"PNEWS18071817300902632.jpeg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 18:19:59 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e21\u0e27\u0e25\u0e0a\u0e19\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e0a\u0e21\u0e2b\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e27\u0e31\u0e15\u0e34","created_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 18:19:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":839917}
 • Tiny_psunetwork_hatyai2 {"modified_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","id":62435,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetwork_hatyai2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:53:49 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137697}
 • Tiny_psunetwork_hatyai1 {"modified_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","id":62434,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psunetwork_hatyai1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:53:18 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e0a\u0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:53:12 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":163216}
 • Tiny_newsubject {"modified_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","id":62433,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"newsubject.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/07/28 17:33:04 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","asset_updated_at":"2018/07/28 17:32:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":83205}
ขนาดย่อ: