นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
 • Tiny_satit_conference {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference.jpg","created_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":250661,"modified_at":"2019/05/29 10:03:22 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62949,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phuketroute3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute3.jpg","created_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":186076,"modified_at":"2019/05/24 16:48:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62948,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phuketroute1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute1.jpg","created_at":"2019/05/24 16:48:23 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:48:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":166694,"modified_at":"2019/05/24 16:48:28 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62947,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_phuketroute {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"phuketroute.jpg","created_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:47:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15","asset_file_size":178672,"modified_at":"2019/05/24 16:47:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62946,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_coffee2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"coffee2019.jpg","created_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:26:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f","asset_file_size":76693,"modified_at":"2019/05/24 16:26:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62945,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pun {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pun.jpg","created_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 16:01:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e17\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e19\u0e38\u0e21","asset_file_size":117405,"modified_at":"2019/05/24 16:01:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62944,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_grape {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"grape.jpg","created_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e27\u0e07\u0e2d\u0e07\u0e38\u0e48\u0e19","asset_file_size":156778,"modified_at":"2019/05/24 15:44:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62943,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_perl_making {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perl_making.jpg","created_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:43:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":142810,"modified_at":"2019/05/24 15:43:09 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62942,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_perl_farm {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"perl_farm.jpg","created_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 15:38:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e44\u0e02\u0e48\u0e21\u0e38\u0e01\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19","asset_file_size":131128,"modified_at":"2019/05/24 15:38:41 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62941,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rector_phuket {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_phuket.jpg","created_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:28:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":184098,"modified_at":"2019/05/24 14:28:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62940,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rector_vice_rector {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rector_vice_rector.jpg","created_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 14:27:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22","asset_file_size":110650,"modified_at":"2019/05/24 14:27:50 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62939,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_veerasak2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veerasak2019.jpg","created_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_updated_at":"2019/05/24 13:30:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_file_size":25939,"modified_at":"2019/05/24 13:30:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62938,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sara {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sara.b.jpg","created_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:19:49 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","asset_file_size":38305,"modified_at":"2019/05/22 17:19:55 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62937,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sara {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sara.jpg","created_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:15:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e30 \u0e1a\u0e33\u0e23\u0e38\u0e07\u0e28\u0e23\u0e35","asset_file_size":75738,"modified_at":"2019/05/22 17:15:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62936,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_meeting_monkey {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"meeting_monkey.jpg","created_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:14:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07","asset_file_size":160266,"modified_at":"2019/05/22 17:14:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62935,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_monkey_psu22may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"monkey_psu22may2019.jpg","created_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_updated_at":"2019/05/22 17:13:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e01\u0e49\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e25\u0e34\u0e07\u0e23\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e19\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2d\u0e32\u0e28\u0e31\u0e22","asset_file_size":143044,"modified_at":"2019/05/22 17:13:44 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62934,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_kinggiving {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"kinggiving.jpg","created_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_updated_at":"2019/05/15 11:21:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e1980\u0e25\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e32\u0e17\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_file_size":103103,"modified_at":"2019/05/15 11:21:24 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62931,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_giving80million {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"giving80million.jpg","created_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 17:07:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23.10 \u0e1e\u0e23\u0e30\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e08\u0e31\u0e14\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c","asset_file_size":240966,"modified_at":"2019/05/10 17:07:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62912,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_researcher_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"researcher_may2019.png","created_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:43:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":902396,"modified_at":"2019/05/10 15:43:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62911,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_southern_help_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southern_help_may2019.3.jpg","created_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:42:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":121249,"modified_at":"2019/05/10 15:42:29 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62910,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_southern_help_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southern_help_may2019.jpg","created_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:12:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":367483,"modified_at":"2019/05/10 15:12:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62906,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_southern_help_may2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"southern_help_may2019.2.jpg","created_at":"2019/05/10 15:08:37 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:08:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:08:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e27\u0e22\u0e32\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":196343,"modified_at":"2019/05/10 15:08:42 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62905,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_veerasak {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veerasak.jpg","created_at":"2019/05/10 15:07:09 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 15:07:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 15:07:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e27\u0e35\u0e23\u0e30\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c \u0e08\u0e07\u0e2a\u0e39\u0e48\u0e27\u0e34\u0e27\u0e31\u0e12\u0e19\u0e4c\u0e27\u0e07\u0e28\u0e4c","asset_file_size":42299,"modified_at":"2019/05/10 15:07:14 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62903,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_stone_garden2019_3may {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stone_garden2019_3may.jpg","created_at":"2019/05/10 10:54:59 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 10:54:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 10:55:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e23.10","asset_file_size":248345,"modified_at":"2019/05/10 10:55:01 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62900,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_stone_garden2019_3may2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"stone_garden2019_3may2.jpg","created_at":"2019/05/10 10:54:21 +0700","asset_updated_at":"2019/05/10 10:54:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/10 10:54:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e34\u0e14\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e23.10","asset_file_size":240935,"modified_at":"2019/05/10 10:54:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62899,"comment_counter":0,"commentable":true}
Thumbnail Size: