นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_hoggisungame2020_6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","id":63425,"asset_file_size":182501}
  • Small_bridsungame2020_2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","id":63424,"asset_file_size":187296}
  • Small_bridsungame2020_1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","id":63423,"asset_file_size":225131}
  • Small_1581494365873 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494365873.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","id":63422,"asset_file_size":198216}
  • Small_1581494380654 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1581494380654.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","id":63421,"asset_file_size":180161}
  • Small_cover-jhsmr-36_no_21 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","id":63420,"asset_file_size":129931}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","id":63419,"asset_file_size":68658}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","id":63418,"asset_file_size":173501}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":1173,"visibility":2,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","id":63417,"asset_file_size":164459}
ขนาดย่อ: