นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

Main > waraporn.c

No folder found
  • Small_hoggisungame2020_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","updated_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","created_at":"2020/02/14 15:48:27 +0700","asset_file_name":"hoggisungame2020_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63425,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","modified_at":"2020/02/14 15:48:33 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":182501,"group_member_commentable":true}
  • Small_bridsungame2020_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","updated_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","created_at":"2020/02/14 15:48:03 +0700","asset_file_name":"bridsungame2020_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63424,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","modified_at":"2020/02/14 15:48:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":187296,"group_member_commentable":true}
  • Small_bridsungame2020_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","updated_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","created_at":"2020/02/14 15:47:35 +0700","asset_file_name":"bridsungame2020_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63423,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","modified_at":"2020/02/14 15:47:41 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":225131,"group_member_commentable":true}
  • Small_1581494365873 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","updated_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","created_at":"2020/02/14 15:47:13 +0700","asset_file_name":"1581494365873.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63422,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","modified_at":"2020/02/14 15:47:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":198216,"group_member_commentable":true}
  • Small_1581494380654 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","updated_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","created_at":"2020/02/14 15:46:45 +0700","asset_file_name":"1581494380654.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63421,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 47 ","modified_at":"2020/02/14 15:46:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":180161,"group_member_commentable":true}
  • Small_cover-jhsmr-36_no_21 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","updated_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","created_at":"2020/02/13 17:18:46 +0700","asset_file_name":"Cover-JHSMR-36_no_21.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63420,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e23Journal of Health Science and Medical Research","modified_at":"2020/02/13 17:18:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":129931,"group_member_commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","updated_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","created_at":"2020/02/13 16:46:44 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63419,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","modified_at":"2020/02/13 16:46:49 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":68658,"group_member_commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","updated_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","created_at":"2020/02/13 16:46:14 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63418,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","modified_at":"2020/02/13 16:46:18 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":173501,"group_member_commentable":true}
  • Small_against_virus_nurse2020_feb3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","updated_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","created_at":"2020/02/13 16:45:49 +0700","asset_file_name":"against_virus_nurse2020_feb3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63417,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25 \u0e21.\u0e2d. \u0e08\u0e31\u0e14 \u201c\u0e1b\u0e01\u0e1b\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e04\u0e38\u0e13\u0e23\u0e31\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e27\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32","modified_at":"2020/02/13 16:45:52 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":164459,"group_member_commentable":true}
Thumbnail Size: