นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_thai_hospital_june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.1.jpg","created_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 17:00:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_file_size":159352,"modified_at":"2019/06/13 17:00:49 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62998,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_thai_hospital_june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"thai_hospital_june2019.jpg","created_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 16:58:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e42\u0e23\u0e07\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e17\u0e22\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e44\u0e17\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19","asset_file_size":145745,"modified_at":"2019/06/13 16:58:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62997,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_n9065_psuth190611_06 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"n9065_PSUTH190611_06.jpg","created_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:49:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_file_size":103445,"modified_at":"2019/06/13 14:49:12 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62996,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fulbright13june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fulbright13june2019.1.jpg","created_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:48:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_file_size":140180,"modified_at":"2019/06/13 14:48:35 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62995,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_fulbright13june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"fulbright13june2019.jpg","created_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_updated_at":"2019/06/13 14:47:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e17\u0e38\u0e19\u0e1f\u0e38\u0e25\u0e44\u0e1a\u0e23\u0e17\u0e4c","asset_file_size":131823,"modified_at":"2019/06/13 14:47:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62994,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_wanameena {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"wanameena.jpg","created_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e21\u0e35\u0e19\u0e32 \u0e1a\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e35 ","asset_file_size":16768,"modified_at":"2019/06/12 16:40:57 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62993,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prathana {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prathana.jpg","created_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:40:18 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e23\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e23\u0e16\u0e19\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e19\u0e32\u0e27\u0e01\u0e38\u0e25","asset_file_size":31245,"modified_at":"2019/06/12 16:40:20 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62992,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pornpitsanu {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pornpitsanu.jpg","created_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:39:36 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1c\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e1e\u0e23\u0e1e\u0e34\u0e29\u0e13\u0e38 \u0e1e\u0e23\u0e2b\u0e21\u0e28\u0e34\u0e27\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e20 ","asset_file_size":25716,"modified_at":"2019/06/12 16:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62991,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_eurochrieconference2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_2.jpg","created_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_file_size":139379,"modified_at":"2019/06/12 16:38:37 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62990,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_eurochrieconference2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"EuroCHRIEConference2019_1.jpg","created_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_updated_at":"2019/06/12 16:38:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e21.\u0e2d.\u0e42\u0e0a\u0e27\u0e4c\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e34\u0e08\u0e31\u0e22\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e43\u0e19\u0e40\u0e27\u0e17\u0e35\u0e42\u0e25\u0e01","asset_file_size":137676,"modified_at":"2019/06/12 16:38:05 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62989,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cowithchian {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchian.2.jpg","created_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 17:06:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":145015,"modified_at":"2019/06/11 17:06:31 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62988,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cowithchina {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchina.jpg","created_at":"2019/06/11 16:56:28 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 16:59:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e01\u0e0a\u0e19\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":145015,"modified_at":"2019/06/11 16:59:07 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62987,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_cowithchina {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"cowithchina.jpg","created_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 16:54:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e27\u0e08\u0e01.\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e19","asset_file_size":201484,"modified_at":"2019/06/11 16:54:59 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62986,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.2.jpg","created_at":"2019/06/11 15:47:09 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:48:14 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","asset_file_size":153512,"modified_at":"2019/06/11 15:48:16 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62985,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.1.jpg","created_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:46:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 \u0e1b\u0e35 2562 ","asset_file_size":173786,"modified_at":"2019/06/11 15:46:18 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62984,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_anatomy11june2019 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"anatomy11june2019.jpg","created_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_updated_at":"2019/06/11 15:42:35 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e22\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22","asset_file_size":167502,"modified_at":"2019/06/11 15:42:40 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62983,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tanate_may2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanate_may2019_2.jpg","created_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_file_size":168033,"modified_at":"2019/05/30 14:09:45 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62958,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_tanate_may2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"tanate_may2019_1.jpg","created_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 14:09:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e2d\u0e19 ","asset_file_size":114389,"modified_at":"2019/05/30 14:09:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62957,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_4.jpg","created_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:49:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":183312,"modified_at":"2019/05/30 11:49:25 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62956,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_3.jpg","created_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:48:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":217810,"modified_at":"2019/05/30 11:48:43 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62955,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_2.jpg","created_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":269133,"modified_at":"2019/05/30 11:47:56 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62954,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_olypic_psu2019_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"olypic_psu2019_1.jpg","created_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_updated_at":"2019/05/30 11:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e2a\u0e4c\u0e42\u0e2d\u0e25\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e34\u0e01\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 ","asset_file_size":265141,"modified_at":"2019/05/30 11:47:08 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62953,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_satit_conference3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference3.jpg","created_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:58 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":177522,"modified_at":"2019/05/29 10:06:02 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62952,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_satit_conference2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference2.jpg","created_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:05:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":282675,"modified_at":"2019/05/29 10:05:36 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62951,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_satit_conference1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"satit_conference1.jpg","created_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_updated_at":"2019/05/29 10:03:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15","asset_file_size":244009,"modified_at":"2019/05/29 10:03:53 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":62950,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: