นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 6 · Followed: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_psurallyhappy3 {"modified_at":"2019/01/21 12:53:00 +0700","id":62697,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psurallyhappy3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/21 12:53:00 +0700","media_folder_id":1173,"description":"rallyhappy8","created_at":"2019/01/21 12:52:59 +0700","asset_updated_at":"2019/01/21 12:52:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167498}
 • Tiny_psurallyhappy1 {"modified_at":"2019/01/21 12:52:29 +0700","id":62696,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"psurallyhappy1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/21 12:52:29 +0700","media_folder_id":1173,"description":"rallyhappy8","created_at":"2019/01/21 12:52:25 +0700","asset_updated_at":"2019/01/21 12:52:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":142964}
 • Tiny_beautypin1 {"modified_at":"2019/01/11 13:37:35 +0700","id":62683,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"beautypin1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/11 13:37:35 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e19\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d","created_at":"2019/01/11 13:29:38 +0700","asset_updated_at":"2019/01/11 13:37:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":58309}
 • Tiny_korboon5 {"modified_at":"2019/01/09 14:33:26 +0700","id":62682,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"korboon5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/09 14:33:26 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/01/09 14:33:21 +0700","asset_updated_at":"2019/01/09 14:33:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141915}
 • Tiny_korboon4 {"modified_at":"2019/01/09 14:31:05 +0700","id":62681,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"korboon4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/09 14:31:05 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/01/09 14:31:00 +0700","asset_updated_at":"2019/01/09 14:31:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":91126}
 • Tiny_korboon2 {"modified_at":"2019/01/09 14:30:28 +0700","id":62680,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"korboon2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/09 14:30:28 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15\u0e20\u0e31\u0e13\u0e11\u0e4c\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e38\u0e0d \u0e04\u0e13\u0e30\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2019/01/09 14:30:23 +0700","asset_updated_at":"2019/01/09 14:30:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":117563}
 • Tiny_pabuk4-january {"modified_at":"2019/01/08 15:13:17 +0700","id":62679,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pabuk4-january.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/08 15:13:17 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/08 15:13:15 +0700","asset_updated_at":"2019/01/08 15:13:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":139311}
 • Tiny_pabuk-january2019_1 {"modified_at":"2019/01/08 15:01:50 +0700","id":62678,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pabuk-january2019_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/08 15:01:50 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/08 15:01:45 +0700","asset_updated_at":"2019/01/08 15:01:45 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":130342}
 • Tiny_pabuk3-january {"modified_at":"2019/01/08 14:47:43 +0700","id":62677,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pabuk3-january.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/08 14:47:43 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/08 14:47:38 +0700","asset_updated_at":"2019/01/08 14:47:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":274442}
 • Tiny_pabuk7jap2019_3 {"modified_at":"2019/01/07 16:03:41 +0700","id":62676,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pabuk7jap2019_3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/07 16:03:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/07 16:03:36 +0700","asset_updated_at":"2019/01/07 16:03:36 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":137442}
 • Tiny_pabuk5jan2019 {"modified_at":"2019/01/07 15:07:58 +0700","id":62675,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pabuk5jan2019.1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/07 15:07:58 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/07 15:07:56 +0700","asset_updated_at":"2019/01/07 15:07:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141271}
 • Tiny_pabuk5jan2019 {"modified_at":"2019/01/07 15:07:02 +0700","id":62674,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pabuk5jan2019.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2019/01/07 15:07:02 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e20\u0e31\u0e22\u0e1b\u0e32\u0e1a\u0e36\u0e01","created_at":"2019/01/07 15:06:57 +0700","asset_updated_at":"2019/01/07 15:06:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127108}
 • Tiny_computer_law2018_1 {"modified_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","id":62628,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"computer_law2018_1.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/29 12:49:06 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e2b\u0e31\u0e27\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14 \u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","asset_updated_at":"2018/11/29 12:49:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":71921}
 • Tiny_computer_law2018 {"modified_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","id":62627,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"computer_law2018.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/29 10:48:33 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e1e.\u0e23.\u0e1a.\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e2d\u0e21\u0e1e\u0e34\u0e27\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","asset_updated_at":"2018/11/29 10:48:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":472343}
 • Tiny_southerbookfair3november2018_2 {"modified_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","id":62602,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southerbookfair3november2018_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 16:47:14 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","asset_updated_at":"2018/11/06 16:47:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":414666}
 • Tiny_southerbookfair3november2018_1 {"modified_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","id":62601,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"southerbookfair3november2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/11/06 16:39:22 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e21\u0e2b\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e37\u0e2d\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","created_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","asset_updated_at":"2018/11/06 16:39:16 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":388046}
 • Tiny_galadinner1 {"modified_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","id":62580,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"galadinner1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/12 17:41:21 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","asset_updated_at":"2018/10/12 17:41:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":144367}
 • Tiny_galadinner {"modified_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","id":62579,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"galadinner.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/12 17:40:44 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e28\u0e34\u0e29\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e48\u0e32\u0e40\u0e20\u0e2a\u0e31\u0e0a\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","asset_updated_at":"2018/10/12 17:40:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":249359}
 • Tiny_goodforking9_12oct_2 {"modified_at":"2018/10/12 17:27:25 +0700","id":62578,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"goodforking9_12oct_2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/12 17:27:25 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 \u0e0a\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d","created_at":"2018/10/12 17:27:19 +0700","asset_updated_at":"2018/10/12 17:27:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":258063}
 • Tiny_goodforking9_12oct_1 {"modified_at":"2018/10/12 17:26:34 +0700","id":62577,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"goodforking9_12oct_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/12 17:26:34 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e35\u0e48\u0e17\u0e33\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1e\u0e48\u0e2d \u0e16\u0e27\u0e32\u0e22 \u0e23.9","created_at":"2018/10/12 17:26:27 +0700","asset_updated_at":"2018/10/12 17:26:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":304815}
 • Tiny_king9_psu_13oct2018 {"modified_at":"2018/10/10 16:22:41 +0700","id":62576,"commentable":true,"asset_content_type":"image/png","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"king9_psu_13oct2018.png","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/10 16:22:41 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e23\u0e33\u0e25\u0e36\u0e01 \u0e23.9","created_at":"2018/10/10 16:22:38 +0700","asset_updated_at":"2018/10/10 16:22:38 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":431037}
 • Tiny_sartduensip3 {"modified_at":"2018/10/08 15:13:16 +0700","id":62575,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sartduensip3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/08 15:13:16 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a ","created_at":"2018/10/08 15:13:15 +0700","asset_updated_at":"2018/10/08 15:13:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":326724}
 • Tiny_sartduensip2 {"modified_at":"2018/10/08 15:12:20 +0700","id":62574,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sartduensip2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/08 15:12:20 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2018/10/08 15:12:17 +0700","asset_updated_at":"2018/10/08 15:12:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":353816}
 • Tiny_sartduensip1 {"modified_at":"2018/10/08 15:11:24 +0700","id":62573,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sartduensip1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/10/08 15:11:24 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e23\u0e17\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2a\u0e34\u0e1a","created_at":"2018/10/08 15:11:22 +0700","asset_updated_at":"2018/10/08 15:11:22 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":320814}
 • Tiny_asian7september2018_1 {"modified_at":"2018/09/09 15:39:38 +0700","id":62530,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":true,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asian7september2018_1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2018/09/09 15:39:38 +0700","media_folder_id":1173,"description":"\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19 \u0e14\u0e23.\u0e16\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e04\u0e2d\u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e23\u0e4c","created_at":"2018/09/09 15:39:33 +0700","asset_updated_at":"2018/09/09 15:39:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":285491}
ขนาดย่อ: