นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_asian_8aung1962_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","updated_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","created_at":"2019/08/08 10:52:19 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63105,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","modified_at":"2019/08/08 10:52:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":121245,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_asian_8aung1962_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","updated_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","created_at":"2019/08/08 10:51:45 +0700","asset_file_name":"asian_8aung1962_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63104,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21.\u0e2d.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e32\u0e28\u0e1c\u0e25\u0e2a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27 5 \u0e08\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49\u0e0a\u0e32\u0e22\u0e41\u0e14\u0e19","modified_at":"2019/08/08 10:51:50 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":117709,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_runforgiving2_2009_2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 11:15:37 +0700","updated_at":"2019/08/05 11:15:43 +0700","created_at":"2019/08/05 11:15:37 +0700","asset_file_name":"runforgiving2_2009_2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63086,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","modified_at":"2019/08/05 11:15:43 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":254966,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_runforgiving2_2009_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 11:15:02 +0700","updated_at":"2019/08/05 11:15:06 +0700","created_at":"2019/08/05 11:15:02 +0700","asset_file_name":"runforgiving2_2009_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63085,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","modified_at":"2019/08/05 11:15:06 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":280079,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_runforgiving2_2009 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 11:14:03 +0700","updated_at":"2019/08/05 11:14:09 +0700","created_at":"2019/08/05 11:14:03 +0700","asset_file_name":"runforgiving2_2009.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63084,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e25\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e14\u0e39\u0e14\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2b\u0e30","modified_at":"2019/08/05 11:14:09 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":255259,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_0 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/05 10:59:18 +0700","updated_at":"2019/08/05 10:59:22 +0700","created_at":"2019/08/05 10:59:18 +0700","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_0.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63083,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/05 10:59:22 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":39008,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_9 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","updated_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","created_at":"2019/08/02 17:12:14 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63073,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/02 17:12:19 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":64930,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_7 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","created_at":"2019/08/02 16:46:55 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63072,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/02 16:47:01 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":53595,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_6 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","created_at":"2019/08/02 16:46:24 +0700","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63071,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/02 16:46:29 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":65688,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_logo5s_2aug2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","created_at":"2019/08/02 16:32:16 +0700","asset_file_name":"logo5s_2aug2019.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63070,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a","modified_at":"2019/08/02 16:32:23 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":12725,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_before2aug2019 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","created_at":"2019/08/02 16:31:42 +0700","asset_file_name":"before2aug2019.png","asset_content_type":"image/png","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63069,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/02 16:31:45 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":1538,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:42 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","created_at":"2019/08/02 16:28:43 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63068,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/02 16:28:46 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60327,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:28:11 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","created_at":"2019/08/02 16:27:05 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63067,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07","modified_at":"2019/08/02 16:28:15 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":65688,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prclening2aug2019_5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:30:47 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","created_at":"2019/08/02 16:19:03 +0700","asset_file_name":"prclening2aug2019_5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63066,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e07\u0e32\u0e19\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e215\u0e2a","modified_at":"2019/08/02 16:30:53 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":161019,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_prcleaning2aug2019_1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/08/02 16:18:12 +0700","updated_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","created_at":"2019/08/02 16:18:13 +0700","asset_file_name":"prcleaning2aug2019_1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63065,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"5\u0e2a.\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e2a\u0e31\u0e21\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c","modified_at":"2019/08/02 16:18:17 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":60212,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_kampee {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","updated_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","created_at":"2019/07/12 16:45:45 +0700","asset_file_name":"kampee.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63057,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","modified_at":"2019/07/12 16:45:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":59815,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_kuaana {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","updated_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","created_at":"2019/07/12 16:27:41 +0700","asset_file_name":"kuaana.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63056,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e01\u0e37\u0e49\u0e2d\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e15\u0e0a\u0e30\u0e42\u0e15","modified_at":"2019/07/12 16:27:47 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":101524,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_khampi {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 16:38:18 +0700","updated_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","created_at":"2019/07/12 16:27:04 +0700","asset_file_name":"khampi.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63055,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e04\u0e31\u0e21\u0e20\u0e35\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e2d\u0e07","modified_at":"2019/07/12 16:38:20 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":290402,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satitwichakarn3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","updated_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","created_at":"2019/07/12 15:21:10 +0700","asset_file_name":"satitwichakarn3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63054,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","modified_at":"2019/07/12 15:21:16 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":132686,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_8256 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","updated_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","created_at":"2019/07/12 15:20:00 +0700","asset_file_name":"IMG_8256.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63053,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e14\u0e23.\u0e2a\u0e21\u0e40\u0e01\u0e35\u0e22\u0e23\u0e15\u0e34 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e01\u0e34\u0e08\u0e27\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a\u0e22\u0e4c","modified_at":"2019/07/12 15:20:04 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":57358,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_img_8253 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","updated_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","created_at":"2019/07/12 15:19:01 +0700","asset_file_name":"IMG_8253.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63052,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e28.\u0e19\u0e1e.\u0e23\u0e13\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e04\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e19\u0e18\u0e4c","modified_at":"2019/07/12 15:19:07 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":63890,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satitwichakarn2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","updated_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","created_at":"2019/07/12 15:17:22 +0700","asset_file_name":"satitwichakarn2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63051,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","modified_at":"2019/07/12 15:17:24 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":144686,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_satitwichakarn1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","updated_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","created_at":"2019/07/12 15:17:00 +0700","asset_file_name":"satitwichakarn1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63050,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e34\u0e15\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 7","modified_at":"2019/07/12 15:17:02 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":133024,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mv_environment2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","updated_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","created_at":"2019/07/10 16:36:25 +0700","asset_file_name":"mv_environment2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63049,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","modified_at":"2019/07/10 16:36:32 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":118443,"group_member_commentable":true}
 • Tiny_mv_environment1 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","updated_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","created_at":"2019/07/10 16:26:59 +0700","asset_file_name":"mv_environment1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":2,"member_only_commentable":false,"id":63048,"deleted_at":null,"media_folder_id":1173,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u0e04\u0e13\u0e30\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e27\u0e14\u0e25\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e31\u0e14\u0e17\u0e33\u0e40\u0e1e\u0e25\u0e07\u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e34\u0e27\u0e2a\u0e34\u0e01\u0e27\u0e34\u0e14\u0e35\u0e42\u0e2d \u0e23\u0e13\u0e23\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e04\u0e31\u0e14\u0e41\u0e22\u0e01\u0e02\u0e22\u0e30","modified_at":"2019/07/10 16:27:03 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":85650,"group_member_commentable":true}
ขนาดย่อ: