นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
Ico64
ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 3

หลัก > waraporn.c

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_volunteer_camp2020_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_3.jpg","created_at":"2020/01/20 16:46:47 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:48:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c","asset_file_size":255679,"modified_at":"2020/01/20 16:48:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63392,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_volunteer_camp2020_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"volunteer_camp2020_1.jpg","created_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_updated_at":"2020/01/20 16:43:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"7 \u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e0a\u0e38\u0e21\u0e0a\u0e19","asset_file_size":263476,"modified_at":"2020/01/20 16:43:52 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63391,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day15jan63_7 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_7.jpg","created_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:12:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":190321,"modified_at":"2020/01/16 17:12:26 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63390,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day15jan63_5 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_5.jpg","created_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:07:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":56382,"modified_at":"2020/01/16 17:07:15 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63389,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day15jan63_6 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_6.jpg","created_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:05:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":42598,"modified_at":"2020/01/16 17:05:13 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63388,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day15jan63_4 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_4.jpg","created_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:03:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e27\u0e31\u0e0d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e01","asset_file_size":197214,"modified_at":"2020/01/16 17:03:48 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63387,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day15jan63_3 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_3.jpg","created_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_file_size":179099,"modified_at":"2020/01/16 17:02:47 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63386,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day15jan63_2 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day15jan63_2.jpg","created_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:02:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e28\u0e39\u0e19\u0e22\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e31\u0e07\u0e04\u0e21 ","asset_file_size":180553,"modified_at":"2020/01/16 17:02:10 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63385,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_children_day12jan63_1 {"group_member_commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"children_day12jan63_1.jpg","created_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_updated_at":"2020/01/16 17:01:31 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e31\u0e01\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 \u0e21\u0e2b\u0e32\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e25\u0e31\u0e22\u0e2a\u0e07\u0e02\u0e25\u0e32\u0e19\u0e04\u0e23\u0e34\u0e19\u0e17\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 1,500 \u0e0a\u0e34\u0e49\u0e19 \u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e35\u0e08\u0e34\u0e15\u0e28\u0e23\u0e31\u0e17\u0e18\u0e32","asset_file_size":194578,"modified_at":"2020/01/16 17:01:33 +0700","media_folder_id":1173,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":63384,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: